2019
Haarlemmermeer

Sika Belgium leverde met veel plezier de FPO dakmembranen voor dit mooie project. Het Dorpshuis van Zwanenburg wordt een echte eye-catcher voor de buurt. Dit project met heel wat verreisten werd tot een goed einde gebracht door de goede samenwerking tussen de verschillende partijen en de keuze van kwalitief materiaal. Aangezien HD-Daksystemen reeds 25 jaar ervaring heeft met het FPO systeem en steeds tevreden is over de kwalitatieve service van Sika was de keuze snel gemaakt. Lees hieronder het volledige artikel uit het vakblad Roofs.

De gemeente Haarlemmermeer, waartoe Zwanenburg behoort, wilde een nieuwe ontmoetingsplek creëren voor jong en oud met faciliteiten voor sport, cultuur en ontspanning. Heren 5 architecten kreeg de opdracht voor het ontwerp van het dorpshuis, dat ligt tussen een winkelplein en een park met water. Alle gebruiksruimten van het nieuwe Hart van Zwanenburg zijn zichtbaar vanuit de centrale ontvangstruimte met bar. Vanuit deze ‘binnenstraat’ met toegangen aan de plein- en parkzijde kun je onder meer de sporthal, de bibliotheek en de biljartzaal betreden.

ESTHETIEK
De veelhoekige plattegrond en de gevarieerde dakvorm geven het dorpshuis een speels uiterlijk. Met het dak wordt verwezen naar de traditionele kapvormen uit Zwanenburg. De elf geschakelde zadelkappen van de multifunctionele accommodatie hebben verschillende hellingshoeken, van 35° tot 67°. De nokken liggen parallel in oost-westrichting en variëren in hoogte. Ter plaatse van de sporthal en de tribune reiken de zadelkappen iets hoger dan boven de andere ruimtes, vanwege de benodigde vrije hoogte om te sporten.

Aan de pleinzijde krijgt een kap een grote tekst in een afwijkende kleur: DORPSHUIS. Met de tekst wordt verwezen naar de grote boerenschuren in de Haarlemmermeerpolder, die zijn voorzien van daken met patronen of namen.

TECHNIEK
Het dak van de sporthal heeft een stalen draagconstructie met raatliggers in de nokken en goten. Daarop bevindt zich een pakket met geprofileerde staalplaten, PE folie, 142 mm PIR isolatie, 1,5 mm FPO membraan en decoratieve FPO profielen van 35 mm breed en 25 mm hoog. De combinatie van de lichtgrijze kleur en de decoratieve elementen geeft het dak een ‘zink met felsnaden’-look.

HD-Daksystemen kreeg de opdracht voor de uitvoering, mede vanwege de meer dan 25 jaar ervaring met het toegepaste FPO systeem: Sarnafil TS77-15. Het dakdekkersbedrijf werkt met vier man tegelijk op het dak. In totaal wordt ongeveer 3.450 m2 bedekking aangebracht: FPO met een inlage van polyestervezel en glasvezelversterking. Die inlage draagt bij aan de treksterkte en verplaatst de windbelasting naar de mechanische bevestigingen die in het dakvlak verankerd zitten. De dakbedekking wordt aan dakankers gelast met behulp van magnetische inductie. De met kunststof omhulde metalen ankers zijn aan de bovenzijde voorzien van een FPO laag. Die laag versmelt met de dakbedekking door de inductie. De decoratieve profielen worden daarna op de dakbedekking gelast.

DUURZAAMHEID
Het dorpshuis wordt met mens- en milieuvriendelijke materialen gebouwd. Gelamineerde houten spanten, die in het zicht blijven, ondersteunen het dak. De gevels die grenzen aan het park krijgen houten bekleding en de gevels aan het plein metselwerk. Aan de verblijfsruimtes, waaronder de sporthal, stelde de opdrachtgever hoge akoestische eisen. De nagalmtijd is straks korter dan de NOC-NCF eisen. De daken worden akoestisch uitgevoerd. In de cannelures van de geperforeerde geprofileerde stalen dakplaten komt geluiddempende minerale wol.

Mede omdat de FPO dakbedekking chemisch resistent is tegen kerosine, koos de opdrachtgever daarvoor. Bij oplevering wordt tien jaar garantie gegeven op product en verwerking. De dakbedekking heeft een verwachte levensduur van meer dan 40 jaar. De dakdekker adviseert om minimaal twee keer per jaar de goten schoon te maken ter voorkoming van verstopping in de afvoeren, ook omdat er veel loofbomen rondom het gebouw staan.

Het zeer goed geïsoleerde dak met een Rc van 6,0 W/m2K wordt voor ongeveer de helft voorzien van zonnepanelen, wat het gebouw zelfvoorzienend maakt. De opgewekte elektriciteit wordt teruggeleverd aan het net of direct gebruikt. Bijvoorbeeld voor het koelen of verwarmen van de vloeren met behulp van een warmtepomp. De zonnepanelen komen op de zuidelijke zijden van de dakkappen.

VEILIGHEID
Sarnafil dakbedekking wordt meestal aangebracht op platte tot licht hellende daken. In Zwanenburg zijn de daken niet alleen steil, tot 67°, maar ook hoog, tot 10 meter. De steile daken maken het gebruik van een lasautomaat onmogelijk. Alle verbindingen tussen de stroken dakbedekking worden handmatig gelast, wat extra mankracht vergt.

Om veilig en efficiënt te werken gebruiken dakdekkers speciale, op maat gemaakte ladders. Die ladders zijn voorzien van aangelaste beugels met rolvoorziening, waardoor het dakvlak goed bewerkt kan worden zonder schade te veroorzaken of te vallen. Voor alle werkzaamheden boven de eigen lengte van een dakdekker gebruiken zij de speciale ladders. Voor het veilig betreden van het dak staan rondom steigers, die waar nodig voorzien zijn van vangnetten.

Bij een verwachte weerverwachting boven de 30° Celsius hanteren de dakdekkers een tropenrooster. De werkperiode is dan vervroegd naar 6.00 tot 14.00 uur. Daarnaast wijst de bedrijfsleider de vakmensen erop om extra te drinken.

SAMENWERKING
Veel bouwmateriaal en materieel wordt omhoog getransporteerd meteen torenkraan. Het dakje van de toren wordt geheel op maaiveldniveau geprefabriceerd en naar boven gehesen. Vanwege de beperkte bereikbaarheid van de toren viel de beslissing daarop. Deze prefab kap bestaat uit een stalen frame en het dakpakket. Uiteraard vindt deze operatie plaats in overleg met de aannemer die de kraanplanning maakt.

De complexiteit en de steilheid van de daken maakte het inschatten van het aantal benodigde werkuren lastig voor de calculatie-afdeling van het dakdekkersbedrijf. Om een zo goed mogelijke inschatting te maken is een 3D BIM model gebruikt.

Tekst en foto’s: Martijn van den Bouwhuijsen, vakblad Roofs
Visualisaties: heren 5 architecten

Sika oplossing

Sika is wereldwijd leider en innovator op het dak. De Sarnafil® FPO dakmembranen zijn eenlaagse membranen met tal van voordelen. Deze membranen zijn zeer vuurbestendig en beschikken over een uitstekende brandclassificatie, ideaal voor openbare gebouwen. Daarenboven zijn ze geschikt voor toepassing in diverse klimaten en blootstelling aan uiteenlopende weersomstandigheden, wat in Nederland en België een must is. Sarnafil® dakmembranen zijn eenvoudig te herstellen en recycleerbaar. Sarnafil® TS 77-15 bevatten polyesterweefsel en glasvezelversterking. De interne versteviging draagt bij tot een hoge treksterkte. Ze verplaatst de windbelasting naar de mechanische bevestigingen die in het dak verankerd zitten.

Gebruikte producten

Sarnafil® TS 77

Participanten project

Opdrachtgever
Gemeente Haarlemmermeer

Architect
Heren 5 Architecten, Amsterdam

Constructeur
Pieters Bouwtechniek BV

Aannemer
K_Dekker Bouw en Infra, Warmenhuizen

Dakdekker
HD-Daksystemen, Someren

Leverancier
Sika Belgium nv