Individuele mobiliteit is een kenmerk van onze flexibele maatschappij. Dit heeft zowel een groeiend verkeersaanbod als ook een steeds groeiend aantal voertuigen tot gevolg. Het ongeremde streven naar mobiliteit als symbool van moderne levenskwaliteit werpt de vraag op naar het onderbrengen van al deze voertuigen. Het antwoord: toekomstgerichte boven- en ondergrondse parkeergarages.

Systemen en Kennis

Auto op het bovendek van een parkeergarage gemaakt met Sikafloor coating systeem

Exploitanten van parkeergarages wachten vaak onaangename en kostbare verrassingen. Om ervoor te zorgen dat het niet zover komt, biedt Sika een reeks producten voor elk deel van de parkeergarage - in het kader van nieuwbouw of een renovatie - waarmee gezorgd kan worden voor een duurzame bescherming van de dragende betonnen constructie. De producten en systemen van Sika voldoen aan een breed scala van toepassingen, waaronder:

Coating voor bodemplaten, tussendekken
Coating voor bovendekken en blootgestelde oppervlakken
Coating voor opritten en hellingbanen
Vloerafwerking voor binnenruimten, wandelpaden en trappen
Vloervoegen en detaillering
Waterdichting van ondergrondse constructies
Betonreparatie en -renovatie
Parkeerdaken

Systeemoplossingen voor Parkeergarages

1. Coating voor Bovendekken & Blootgestelde Oppervlakken

Vanwege de open ligging zijn de parkeeroppervlakken die zijn blootgesteld aan weersinvloeden, naast de mechanische belasting door het verkeer, vooral blootgesteld aan de seizoensgebonden thermische belasting.

Sikafloor® kunstharssystemen bieden vanwege het geringe gewicht ten opzichte van gegoten asfaltsystemen goede besparingsmogelijkheden bij gewapende betonnen constructies en betere mogelijkheden voor de vormgeving en de kleurkeuze. Sika biedt op dit gebied verschillende systemen aan die exact zijn toegesneden op uw toepassingsgebied.

Bovendek van een parkeergarage

2. Coating voor Opritten & Hellingbanen

Opritten en hellingbanen worden als gevolg van het optrekken en afremmen van voertuigen aanzienlijk sterker belast dan de andere delen in een parkeergarage. Daarom zijn de eisen aan de slijtvastheid en in het bijzonder bij nat oppervlak de slipvastheid, bijzonder hoog. Een starre coating voldoet aan de hoge mechanische eisen. 

Naargelang de locatie van de hellingbanen (binnen of buiten) wordt geopteerd voor Sikafloor Pronto systemen (buiten) of voor het Sikafloor Multiflex PB-32 UV systeem (binnen). Wanneer het bij de bouw van een parkeergarage snel moet gaan, vanwege de kosten of onzekere weersomstandigheden, biedt het Sikafloor® Pronto systeem de economische en technologische voordelen van een PMMA-coating. Het Sikafloor® Pronto systeem is UV-bestending en biedt naast de snelle verwerking en snelle ingebruikname een mechanisch zeer duurzaam oppervlak.

Parkeergaragehellingbaan

3. Coating voor Tussendekken

Bij overdekte, berijdbare tussenetages zijn vanwege de vaak ranke bouwwijze scheuren te verwachten. Bij dynamisch wisselende verkeersbelasting ontstaan dan grotere veranderingen in de scheuren. Door scheuren kunnen agressieve stoffen in constructie-elementen binnendringen en schade aanbrengen.

Tussendekken kunnen "open" zijn en dus beïnvloed worden door de weersomstandigheden of volledig "gesloten" zijn. Afhankelijk dus van het bouwconcept worden ook afzonderlijke eisen verlangd van de vloercoatings. Dit kan variëren van starre (OS 8) tot taai-elastische systemen.

Sika heeft voor de bescherming en renovatie van open tussendekken duurzame Sikafloor® MultiFlex PB-55 UV (OS 11a) systeem in het assortiment. Voor de bescherming en renovatie van gesloten tussendekken beschikt Sika over Sikafloor® MultiDur EB-19 (OS 8) systeem en Sikafloor® MultiFlex PB-56 UV (OS 11b) systeem die over zowel starre als taai-elastische eigenschappen beschikken.

Signalisatie in een parkeergarage

4. Coating van Bodemplaten / Keldervloeren

Bodemplaten / keldervloeren en oppervlakken die in contact staan met de ondergrond zijn eveneens blootgesteld aan de belasting door strooizouten en vocht. Daarom moeten deze net zo worden beschermd tegen agressieve stoffen als de andere parkeerdekken. Daarvoor zijn starre en mechanisch belastbare systemen als standaardoplossing geschikt. Voor de coating van ondergrondse vloeren levert Sika verschillende gecertificeerde en niet-gecertificeerde systemen.

Tevens dienen de systemen die op vloeren geplaatst worden in contact met volle grond, in zekere mate "waterdampdoorlatend" te zijn zoals het Sikafloor® MultiDur WS-18 en Sikafloor® MultiDur WB-28 systeem.

De afdichting van de verbinding in vers beton grondplaten in combinatie met het flexibele oppervlakbeschermingssysteem op de bovenkant van de grondplaat is uniek en nieuw bij Sika. Tot nu toe werden grondplaten met starre systemen afgewerkt omdat bij flexibele beschermingssystemen het gevaar bestond van belvorming op de achterkant bij opstijgend vocht. Dit kan nu door toepassing van de gelaagde afdichting voor vers beton SikaProof® A+ veilig worden voorkomen.

Auto's binnen in een parkeergarage gemaakt met Sikafloor coating system

5. Vloervoegen & Detaillering

Vloervoegen in parkeergarages vormen zowel bij nieuwbouw als renovatie een grote uitdaging. Naast de waterdichtheid speelt bij moderne bouwwerken ook de esthetische vormgeving een centrale rol. Traditionele oplossingen van metaal komen in toenemende mate aan hun grenzen wanneer een gecompliceerd verloop van de voegen of zelfs de geluidsbelasting bij het berijden als eisen worden gedefinieerd. Hier komt het Sika® FloorJoint voegsysteem tot zijn recht. Het voorgefrabriceerde profiel van koolvezelversterkt polymeerbeton past zich naadloos en vrijwel onzichtbaar aan het aangrenzende kunsthars aan.

Voegkitten voor vloervoegen in parkeergarages moeten beschikken over een hoge mechanische sterkte, een hoge slijtvastheid, een goede chemische bestendigheid en een uitstekende hechting.

Sika FloorJoint betonnen prefab paneel geïnstalleerd in parkeergarage

6. Waterdichting voor Ondergrondse Constructies

Sika heeft meer dan 100 jaar ervaring in het leveren van ondergrondse afdichtingsoplossingen. De keuze van het meest geschikte waterdichtingsconcept en -systeem voor een specifiek project hangt af van vele factoren. Het is belangrijk om al in een vroeg stadium van het ontwerp een beroep te doen op een gekwalificeerde waterafdichtingsspecialist, zowel voor nieuwe als voor renovatieprojecten.

Ondergrondse parkeergarages zijn niet langer alleen maar utilitaire ruimtes, waar een donkere, vochtige en ongenaakbare omgeving aanvaardbaar is. Om een aantrekkelijk uitzicht en een uitnodigende, bruikbare en aangename omgeving te garanderen, is de waterdichting van de kelder van een gebouw van het grootste belang en ook essentieel voor de goede werking van een ondergrondse parking. Bovendien kan schade door binnendringend water desastreuze gevolgen hebben, die kunnen leiden tot grote extra kosten en een kortere levensduur. Gelukkig heeft Sika veilige, beproefde waterdichtingsoplossingen ontwikkeld voor zowel nieuwbouw als renovatie van ondergrondse parkeergarages.

Ondergrondse kelderafdichting met waterbar en betonnen paalmutsen

7. Betonrenovatie

Een basisvereiste voor een vloersysteem in een parkeergarage is een gezonde betonnen draagconstructie en vloerplaten. Geschikte controle en onderhoud van gewapend beton is essentieel om de ontworpen levensduur van zowel de beschermingssystemen als de structuur zelf te garanderen.

Sika heeft een volledig assortiment beproefde producten en systemen voor alle aspecten van betonrenovatie, waaronder vele innovatieve oplossingen die ideaal zijn voor gebruik in parkeergarages, waaronder:

  • Bescherming van staalwapening
  • Hoogwaardige reparatiemortels
  • Beschermende waterafstotende impregnaties
  • Hoogwaardige beschermende en esthetische oppervlaktecoatings
  • Penetrerende corrosieremmers
  • Voegafdichtings- en waterdichtingssystemen
  • Structurele versterkingssystemen
Onderhoudswerken aan een parkeergaragehellingbaan

8. Parkeerdaken

De belangrijkste taak van de vloercoating in een parkeergarage is de bescherming van het gewapend beton. In eerste instantie moet de coating het indringen van CO2 , water en de evt. daarin opgeloste zouten van strooimiddelen in de etagevloer voorkomen. De omvang en de belasting door auto- en voetgangersverkeer en de temperatuur- en belastingschommelingen stellen echter ook hoge eisen aan de details. Voor een lange gebruiksduur is daarom naast de coating van de oppervlakken alleen, de zorgvuldige afwerking van de verbindingen, voegen en afvoeren van belang.

De Sika® parkeergaragesystemen worden hierbij door andere systeemproducten zinvol aangevuld. Dat zorgt naast langere onderhoudsintervallen en aanzienlijk hoger economisch gebruik ook voor een lagere milieubelasting door indringen van brandstoffen, oliën etc. in de ondergrond en het milieu te beperken.

Bovendek van een parkeergarage