Het gebouw is het meest kwetsbaar voor binnensijpelend water aan de voegen. Voegkitten voor een waterdichte bouwschil zijn hiervoor de oplossing. Alleen correct gespecifieerde en professioneel toegepaste afdichtingsmiddelen van hoge kwaliteit zullen uw gebouw gedurende de gehele levensduur duurzaam waterdicht houden.