De eisen voor de chemische bestendigheid van een betonnen constructie en zijn oppervlakken zijn afhankelijk van veel parameters, waaronder het type en de concentratie van de chemicaliën, de temperaturen en de waarschijnlijke duur van de blootstelling enz. Een juiste beoordeling van de risico’s is een absolute vereiste voor de bepaling van de juiste beschermingsstrategie voor welke specifieke constructie dan ook. Sika heeft verschillende types beschermende coatings voor de realisatie van volledige of korte termijnbestendigheid tegen chemicaliën, passend bij hun type en
mate van blootstelling.