Het gebruik van een gebouw of een bouwkundige constructie kan in de loop van de levensduur veranderen, zo kan de functie ervan veranderen, kunnen de belastingen toenemen of worden er hogere bouwnormen vereist en moet de constructie in overeenstemming worden gebracht met de eisen die aan het gebouw worden gesteld.
Historische of monumentale constructies moeten op een discrete manier kunnen worden versterkt zonder dat dit gevolgen heeft voor het oorspronkelijke ontwerp of de oorspronkelijke vorm.