Sika-Systemen Compatibel met Zonne-installaties

Wereldwijd worden op steeds meer daken zonnepanelen of fotovoltaïsche cellen geplaatst. Meer en meer gebouweigenaars zien hierin een kans om het dakoppervlak optimaal te benutten en tegelijk bij te dragen tot het milieu door duurzame elektriciteit op te wekken. Bovendien rekenen ze erop hun investering in een zonne-installatie op lange termijn terug te winnen. Cruciaal hierbij is dat het dak zelf de tand des tijds uitstekend doorstaat en een beperkt onderhoud vraagt.


Sika heeft vele jaren ervaring in de productie van dakmembranen en vloeibare dakafdichting met de gewenste prestaties en levensverwachting. Die bewijzen niet alleen hun kwaliteit als waterdichtingssysteem op zich, maar ze vormen ook de ideale ondergrond voor een breed gamma zonneinstallaties. Bijgevolg biedt Sika voor de meest courante zonnetechnologieën die vandaag op de markt zijn oplossingen die de algemene prestaties van de zonne-installatie garanderen of zelfs verbeteren, terwijl het onderhoud beperkt blijft en onderbrekingen tot een absoluut minimum herleid worden.

Solar Roof
Solar Roof