Brandbeveiliging is een steeds belangrijker onderdeel van de hedendaagse bouwindustrie, grotendeels als gevolg van de verstedelijking. Hoe dichter bebouwd de omgeving is waarin we leven, hoe groter het risico dat een levensbedreigende brand zich snel verspreidt. Gebouwen en constructies hebben bescherming nodig tegen deze dreiging. Consequent toepassen van geïntegreerde, passieve brandbeveiliging is de meest effectieve manier om dit risico te minimaliseren en het leven van mensen, hun eigendommen en het milieu te beschermen.

Elk jaar zijn er zo'n
20.000
woningsbranden in België, waarvan heelwat met dodelijke afloop.
In slechts 3,5 minuten kan de hitte van een woningbrand oplopen tot meer dan
590°C
Sika's brandwerende producten bieden
2-4 uren
voor inwonenden om te ontsnappen.
Afdichtingen en Doorvoeren als Zwakke Punten na Uitbreken van Brand

Het framework van moderne gebouwen is bezaaid met verschillende nutsvoorzieningen en netwerkdiensten waaronder kabels, buizen, ventilatieschachten in horizontale en verticale richting, resulterend in ontelbare doorvoeren in muren en vloeren. Elk van deze doorvoeren en iedere voeg tussen verschillende structuren, elementen en zones, is een potentiële doorgang voor het verspreiden van vlammen, hitte en toxische rook naar de aanpalende kamer en zone, die – in het ergste geval – kunnen resulteren in een ongecontroleerde verspreiding van de brand doorheen de rest van het gebouw. 

Fireman extinguishing the fire
Fireman extinguish the fire with water
Actieve versus Passieve Brandbeveiliging

Dit is waar brandbeveiliging zijn efficiëntie bewijst. Terwijl actieve brandbeveiliging zoals sproeiers vuur kunnen doven, is passieve brandbeveiliging gemaakt om het verspreiden van het vuur tegen te gaan en het te beperken tot bepaalde compartimenten om de schade te verminderen en – nog belangrijker – de mensen in andere compartimenten de tijd te geven om veilig te evacueren. In geval van brand zal de hitte en de rook zich verspreiden via doorvoeren en voegen in muren en vloeren en zo beschadiging veroorzaken, mensen in gevaar brengen en eventueel vluchtroutes blokkeren.

Brandwerende Systemen – Een Essentiële Meerwaarde voor Bewoners en Eigenaars

  • Beperkt de verspreiding van het vuur door het in één enkel compartiment, het gebied waar het is ontstaan, te houden
  • Vertraagt de verspreiding van giftige gassen en zwarte rook, waardoor mensen meer tijd hebben om veilig te ontsnappen
  • Biedt essentiële vluchttijd voor mensen bij brand
  • Beschermt vluchtwegen, gebouwstructuur en cruciale bouwelementen
  • Minimaliseert de kost voor de wederopbouw na de brand
Fire logo

Sika's Brandwerende Systemen Kunnen Levens Redden en Eigendommen Beschermen

Sikasil®-670 Fire
Brandwerende silicone voegkit

Sikacryl®-621 Fire
Brandwerende acrylaat voegkit

Sikacryl®-621 Fire
Brandwerende acrylaat voegkit

Sika® Backer Rod Fire
Brandkoord als rugvulling voor vuurbestendige voegen

Sikasil®-670 Fire
Brandwerende silicone voegkit

Sika® Backer Rod Fire
Brandkoord als rugvulling voor vuurbestendige voegen

Sika Boom®-400 Fire
Professioneel brandwerend expansief polyurethaanschuim

SikaSeal®-623 Fire
Brandwerende opzwellende voegkit

Sikacryl®-621 Fire
Brandwerende acrylaat voegkit

Sikacryl®-625 Fire
Brandwerende coating

SikaSeal®-626 Fire Board
Brandwerend beschermingspaneel met coating

SikaSeal®-627 Fire Collar
Brandwerende brandmof voor rond buizen

SikaSeal®-628 Fire Wrap
Brandwerende buiswikkel voor rond buizen

SikaSeal®-629 Fire Wrap
Brandwerende afdichtstrook voor rond buizen

Onze Productgroepen

fir producten