Hulpstoffen voor mortel worden in kleine hoeveelheden in het mengsel van cement, agregaten en water toegevoegd. Ze laten toe de consistentie van de mortel, zijn bindingstijd, zijn waterdichtingseigenschappen of zijn vorstbestendigheid te wijzigen in functie van de behoeftes.

Onze Hulpstoffen voor Mortel

Nabehandelingsmiddel