Wij vinden uw privacy belangrijk

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679 “AVG”) van kracht. Deze verordening verplicht ondernemingen om hun aanpak van gegevensbescherming en de manier waarop bedrijven persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en opslaan, te herzien. Dat is een enorme uitdaging. Sika is deze uitdaging aangegaan want we vinden dat de privacy van onze partners en klanten van cruciaal belang is en de nodige bescherming verdient.

Sika heeft een nieuw beleid inzake gegevensbescherming opgesteld om te voldoen aan de voorschriften van de nieuwe verordening en ook om u op een duidelijke en transparante manier te melden hoe we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Op onze website www.sika.be / bel.sika.com staat onze Kennisgeving inzake gegevensbescherming. Hierin kunt u o.a. lezen dat we uw contactgegevens blijven verwerken voor marketingdoeleinden. In het verleden hebben wij u via het Sika Magazine of digitale nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van innovatieve ontwikkelingen, projectinformatie, nieuws en evenementen.