1910: Het begon allemaal met Sika-1 en de Gotthardtunnel

Oprichting van Sika

Kaspar Winkler gaf blijk van zijn ondernemingsgeest toen hij in 1910 de hoeksteen legde voor ons bedrijf. Hij werd geboren in een eenvoudige schoenmakersfamilie en emigreerde op vrij jonge leeftijd van Oostenrijk naar Zwitserland. Daar ontwikkelde hij Sika-1, een snel bindende waterdichtende hulpstof voor mortel die gebruikt werd bij de waterdichting van de Gotthardtunnel zodat de Zwitserse spoorwegmaatschappij deze belangrijke verbinding tussen Noord- en Zuid-Europa kon elektrificeren.

Vraag naar innovatie

Kaspar Winkler voorzag het ontstaan van een mondiale behoefte aan zijn baanbrekende hulpstoffen en opende dochterondernemingen verspreid over de wereld. Al in de jaren dertig creëerden 15 Sika dochterondernemingen in Europa, de USA, Argentinië, Brazilië en Japan markten voor nieuwe bouwchemicaliën.

Kaspar Winkler, oprichter Sika
Afbeelding: Kaspar Winkler, oprichter Sika
Mijlpalen 1910 - 1935: De Gotthard doorbraak
Waterdichting in de Hudson tunnel
Afbeelding: Waterdichting in de Hudson tunnel

Na enkele moeilijke jaren, kwam zijn doorbraak in 1918 toen de Zwitserse Federale spoorwegen succesvolle tests uitvoerden met Sika om de Gotthard-tunnels waterdicht te maken. Dit was noodzakelijk zodat elektrische treinen ook konden gebruikt worden. De Zwitserse Nationale Spoorwegen hebben in de jaren daarna 67 tunnels met Sika waterdicht gemaakt.

Uitbreidingen

Na dit succes probeerde de bouwfirma van Kaspar Winkler & Co. haar potentieel in het buitenland uit te breiden. Het was echter moeilijk om het niveau van de occasionele export te overstijgen. Een poging om wereldwijd licenties te verkopen, faalde. Een tweede poging was echter succesvoller: in 1921 werd een filiaal opgericht met een eigen, kleinschalige productiefaciliteit in het zuiden van Duitsland.

Maar het leiderschap en de contacten waren onvoldoende voor een duidelijke expansie. Daar werd aan verholpen door de aanwerving van een Directeur Buitenlandse Operaties die filialen oprichtte in Engeland, Italië en Frankrijk tussen 1926 en 1928 en die actief bijdroeg tot hun activiteiten. Via sluwe overeenkomsten maakte hij het onmogelijk om hem te ontslaan.

In 1928 vervoegde Fritz Schenker, de schoonzoon van Winkler, de uitvoerende raad van het bedrijf. Tegen 1935 was Sika aanwezig in Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Azië.

Mijlpalen 1935 - 1970: De oorlog en economische boom
Fritz Schenker (derde van rechts) op bezoek in Santiago de Chile, oktober 1959
Afbeelding: Fritz Schenker (derde van rechts) op bezoek in Santiago de Chile, oktober 1959

Tijden waren hard tijdens Wereldoorlog II, maar de bedrijven van Sika bleven produceren. 

Een tweede generatiewissel werd in Zwitserland ingeluid door de komst van Romuald Burkard. In de periode tussen zijn aankomst in de firma in 1953 en het overlijden van zijn schoonvader Fritz Schenker in 1971 nam Burkard geleidelijk het leiderschap over van de bedrijvengroep die tegen 1968 één integrale bedrijfsstructuur vormde met Sika Finanz AG. In datzelfde jaar werd Sika genoteerd op de Zwitserse beurs.

Toen de economie eind jaren '60 echter verzadigd raakte, verzeilde Sika in een ernstige crisis. Sika was nog maar net in staat om een faillissement te voorkomen.

Mijlpalen 1970 - 1990: Op naar nieuwe markten... en de Sika Spirit
De Sikaflex montagelijm werd gebruikt voor de voorruit van de BMW7 reeks in de late jaren 80
Afbeelding: De Sikaflex montagelijm werd gebruikt voor de voorruit van de BMW7 reeks in de late jaren 80

De crisisjaren in de jaren 70 versterkten de Sika Spirit. De slagzin die tot vandaag nog gebruikt wordt, kreeg in die jaren vorm. Ze staat voor een werknemer die solidair en optimistisch staat ten opzichte van het bedrijf. 

Dankzij de veelzijdige Sikaflex-lijm kon Sika in de jaren 1980 een nieuwe markt aanboren: de auto-industrie.  Meteen kon Sika ook de traditionele stempel van bouwchemicaliën van zich afschudden. Met Sikaflex en de nieuw geïntroduceerde mortels was Sika op de goede weg voor de toekomst. 

Een andere belangrijke productgroep die bestand was tegen de recessie was "Renovatie en Onderhoud". Om in de toekomst minder afhankelijk te zijn van de bouwsector werd het productaanbod van "Renovatie en Onderhoud" specifiek uitgebreid. Een markt die tot op de dag van vandaag nog steeds wordt nagestreefd.

Mijlpalen 1990 - 2010: Sterke groei
Thermisch lassen van Sikaplan® afdichtingsmembranen
Afbeelding: Thermisch lassen van Sikaplan® afdichtingsmembranen

Nooit eerder kon Sika in meer nieuwe landen vestigingen openen: tussen 1990 en 1995 richtte het bedrijf 16 nieuwe filialen op. De omzet steeg van 2 miljard naar meer dan 4,6 miljard frank. Een aanzienlijk aandeel daarvan was afkomstig van de 36 firma’s die tussen 2000 en 2008 werden overgenomen. Tijdens diezelfde periode groeide het personeelsbestand van 8.000 naar 13.000.

Dankzij Sika ViscoCrete was het mogelijk om beton naar de bovenste verdiepingen van de 180 meter hoge "Turning Torso" in Malmö, Zweden, te pompen en de zichtbetongevel een glad oppervlak te geven als glas.
Afbeelding: Dankzij Sika ViscoCrete was het mogelijk om beton naar de bovenste verdiepingen van de 180 meter hoge "Turning Torso" in Malmö, Zweden, te pompen en de zichtbetongevel een glad oppervlak te geven als glas.

Van funderingen tot dak

Sinds het jaar 2000 kunnen de kernvaardigheden van Sika samengevat worden in vijf werkwoorden: afdichten, verbinden, bevochtigen, versterken en beschermen. Sika wou van funderingen tot dak de marktleider worden in deze technologische disciplines. 

Sika Technology Center in Zurich, Switserland
Afbeelding: Sika Technology Center in Zurich, Switserland
Sika Technology Center

MIJLPALEN SINDS 2010: Voortdurende groei en innovatie

Groei staat centraal in de Sika strategie. Diverse initiatieven dragen bij aan het behalen van de doelstellingen. Sinds 2015 heeft Sika 20 acquisities gedaan, 11 nieuwe nationale subsidies en 37 nieuwe fabrieken geopend. Het succesvolle Target Market-concept is geïmplementeerd en megatrends zijn de drijvende kracht achter de groei.

In deze context is innovatie een van de pijlers van de groeistrategie van Sika: er werden 333 nieuwe octrooien aangevraagd en er worden wereldwijd 20 Global Technology Centers onderhouden. Sika zet zich in voor duurzame ontwikkeling. De duurzaamheidsstrategie van Sika is met succes van start gegaan, waarbij het bedrijf de meeste van zijn doelstellingen voor 2015 heeft overtroffen. De richtlijnen van het Global Reporting Initiative vormen sinds 2013 het kader voor duurzaamheidsrapportage.

In mei 2017 treedt Sika toe tot de Swiss Market Index (SMI), de toonaangevende index van de Zwitserse beurs, die de top 20 Blue Chip-bedrijven van Zwitserland bevat.  Dit betekent een mijlpaal in de geschiedenis van Sika en een geweldige prestatie die alleen mogelijk was dankzij de succesvolle Growth Strategy en gericht prestatiemanagement.  

In mei 2018 hebben Sika, de familie Burkard en Saint-Gobain overeenkomsten ondertekend die hun geschil hebben beëindigd en opgelost in het gemeenschappelijk voordeel van alle betrokken partijen en dat van hun respectieve aandeelhouders en belanghebbenden.

In mei 2019 rondt Sika de overname van Parex af, de grootste overname in de geschiedenis van het bedrijf. Met deze overname versterkt Sika verder zijn wereldleiderspositie in bouwchemicaliën. 

In mei 2023 sluit Sika met succes de overname van MBCC af. Met deze zeer complementaire transactie versterkt Sika haar aanwezigheid in alle regio's, versterkt het haar aanbod van producten en diensten voor de gehele levenscyclus van de bouw en stimuleert het de duurzame transformatie van de bouwindustrie verder en sneller.