Het toekomstige succes van Sika is niet alleen afhankelijk van het volgen van de juiste strategie, maar is evenzeer gebaseerd op het vertrouwen en de toewijding van alle werknemers. De reis van Sika naar wereldwijd leiderschap is gebaseerd op de ondernemingsfilosofie van het bedrijf en de Sika Spirit.

Onze Normen & Waarden

De Sika Spirit is een synoniem voor de sterke set van normen en waarden die het DNA van het bedrijf vormen. Vijf managementprincipes geven uitdrukking aan de bedrijfscultuur en vormen de basis voor toekomstig succes:

  1. Klant Centraal
  2. Moed om te vernieuwen
  3. Duurzaamheid & Integriteit
  4. Rechtvaardigheid & Respect
  5. Sturen op resultaat

 

Klant Centraal

Levering en onderhoud van onze producten en diensten op het hoogste kwaliteitsniveau is cruciaal. Onze wil om te vernieuwen stelt ons in staat om niet alleen aan de eisen van vandaag te voldoen, maar ook te anticiperen op toekomstige verwachtingen. Alle oplossingen die Sika te bieden heeft, zijn ontworpen vanuit de gedachte dat ze moeten bijdragen aan het succes van onze klanten; liever een langdurige relatie opbouwen die wederzijds voordeel oplevert, dan alleen voor snel succes gaan. Vandaar onze slogan: Building Trust.

Het maakt ons trots en dankbaar dat onze inzet om de belofte van ons merk dagelijks waar te maken ertoe heeft geleid dat de Sika driehoek – al 100 jaar ons visuele kenmerk – wereldwijd symbool is geworden voor prestatie, kwaliteit, betrouwbaarheid en service.

 

Afbeelding: Sika's lange geschiedenis van innovatie heeft geleid tot een ongeëvenaard succes in het worden van een erkende wereldwijde technologische leider in vele markten.

Moed om te Vernieuwen

Sika’s succes en reputatie zijn gebaseerd op een lange traditie van innovatie. De kern van onze bedrijfsvoering is gericht op vernieuwing en ontwikkeling van kwaliteitsproducten en -oplossingen voor onze klanten. Daarom is het Product Creation Process in het leven geroepen; het is de leidraad om voor onze doelmarkten constant nieuwe producten, systemen en oplossingen te ontwikkelen voor hechting, afdichting, demping, versterking en bescherming.

Door te investeren in onze technologiecentra en laboratoria die verspreid over de wereld gevestigd zijn, profiteren wij van ons wereldwijde netwerk van partners, leveranciers en wetenschappers en zijn we overal dicht bij onze klanten.

Duurzaamheid en Integriteit

Onze activiteiten worden vanuit een lange termijn perspectief ontwikkeld met respect en verantwoordelijkheid voor klanten, stakeholders en medewerkers. Daarbij leggen wij grote nadruk op veiligheid, kwaliteit, milieu, gelijke behandeling, sociale betrokkenheid, verantwoorde groei en het creëren van waarde.

Duurzaamheid is een essentieel onderdeel van onze drang tot vernieuwing. Voor zowel gebouwen als voertuigen is ons doel om duurzaamheid te vergroten en energie- en materiaalefficiëntie te verbeteren. Wij doen altijd ons uiterste best om bij te dragen aan vermindering van grondstofverbruik, zowel intern als voor onze partners die op onze producten vertrouwen. Onze inspanningen en voortgang worden gemonitord met het Global Reporting Initiative.

Kids at Project Inspire Tanzania
Afbeelding: Sika Tanzania steunt "ProjeKt Inspire", een initiatief dat gericht is op het openstellen van carrièremogelijkheden voor jongere generaties.

Bij dit alles geldt: veiligheid eerst! Welzijn en gezondheid van onze medewerkers en partners zijn voorwaarden voor ons succes. Een veilige werkomgeving heeft altijd de hoogste prioriteit.

Wij stimuleren sociale en economische groei in alle landen en gebieden waarin wij actief zijn. Vanuit de Romuald Burkard Foundation ondersteunen wij lokaal sociale projecten. Als lid van het UN Global Compact zijn wij betrokken bij mondiale duurzame ontwikkeling.

Wij doen geen concessies aan integriteit en passen hoge ethische maatstaven toe op ons werk. Onze principes en gedragsregels zijn vastgelegd in Sika’s Gedragscode en gelden voor de gehele onderneming en alle medewerkers.

Employees from Sika Chile
Afbeelding: Sika Chili, Team Construction

Rechtvaardigheid & Respect

Wij geloven in de vakbekwaamheid en ondernemersgeest van onze medewerkers. Wij cultiveren betrouwbare en respectvolle werkrelaties en zijn geen voorstander van formele uitoefening van autoriteit. Wij streven naar hechte en gelijkwaardige samenwerking met onze klanten, leveranciers en stakeholders.

Ons werkklimaat is gebaseerd op ambitie en inspiratie. Wij moedigen onze mensen aan om nieuwe ideeën te ontwikkelen en te delen. Besluitvorming en verantwoordelijkheid worden op een passend niveau neergelegd.

Onze bedrijfsonderdelen zijn zoveel mogelijk gedecentraliseerd, kennen een platte organisatiestructuur en hebben een grote reikwijdte. Opleiding en ontwikkeling van onze medewerkers heeft hoge prioriteit. Wij streven ernaar onze toekomstige leiders te ontwikkelen en stimuleren interne promotie.

 

Sturen op resultaten

Wij richten ons op succes en zijn trots op het voortdurend bereiken van uitstekende resultaten en bovengemiddelde marktprestaties. Wij zijn vasthoudend in onze zienswijze en doelstellingen, gebaseerd op een lange termijn visie.

Wij geloven in individuele verantwoordelijkheden in onze organisatie. Functies en projecten worden helder en duidelijk toegewezen. De eindverantwoordelijkheid voor winst en verlies ligt bij de General Manager.

Sika hanteert volgens een vastgestelde strategie transparante criteria voor financiële prestaties. Deze worden geëvalueerd op basis van marktaandeel, omzetgroei, winstgevendheid en efficiënte inzet van kapitaal.