Om een specifieke bescherming te bieden, zoals anti-carbonatie of chemische resistentie, kan een filmvormende beschermende laag op het oppervlak worden aangebracht. Dergelijke beschermende coatings zijn verkrijgbaar als starre, plasto-elastische of elastische systemen.

Coatingsystemen en topcoats zijn de belangrijkste en vaak enige praktische oplossing voor de bescherming van ondergronden tegen corrosie, zuur, brand, mos,…. Gebrek aan bescherming leidt vaak tot problemen met het visuele uiterlijk van de constructie en, nog belangrijker, tot structurele degradatie en mogelijk falen. Passende beschermende coatings en verstandig, regelmatig onderhoud zorgen voor een langdurige bescherming van constructies en kunnen kostenintensieve totale reparaties of zelfs buitengebruikstelling voorkomen.