Omdat betonconstructies vaak worden blootgesteld aan verschillende agressieve omgevingen, hebben ze hoogwaardige beschermingssystemen nodig. Gewapende betonconstructies worden gebouwd om vele generaties lang te dienen. Beton wordt echter geconfronteerd met vele bedreigingen van natuurlijke aantasting, schade en wapeningscorrosie.

Betonconstructies Hebben Veel Belasting

Afhankelijk van hun locatie en gebruik worden betonconstructies blootgesteld aan een breed scala van blootstellingscondities - van normale atmosferische carbonatatie tot de agressieve invloeden in vervuilde stedelijke en industriële omgevingen, plus mariene atmosfeer en vloeibare of gasvormige chemicaliën, samen met beïnvloeders die het beton en de ingebedde staalwapening kunnen beschadigen of aantasten.

Binnendringing van Water

Water kan op natuurlijke wijze door de capillaire poriënstructuur van gewapend beton dringen.
Wapeningscorrosie, scheuren of afspatting kunnen optreden in gebieden met koolzuurhoudend beton of waar een hoog chloridegehalte aanwezig is op het oppervlak van stalen wapeningsstaven.

Water Ingress Buildings Icon
Bevriezen / Ontdooien

Het vries-dooiproces zorgt voor spanning in de betonmatrix door vrije wateruitzetting in de capillaire poriën tijdens het bevriezen. Dit kan leiden tot oppervlakteschilfering in beton van slechte kwaliteit en kan sterk worden versneld door chloriden in het water.

Bridge Freeze Icon
Dynamische en Statische Belasting

Overbelasting als gevolg van toenemende verkeersbelasting, onvoldoende ontwerp, schade aan de constructie, stress/vermoeidheidsfouten, aardbevingseffecten of andere mechanische effecten zoals een botsing met een voertuig, kunnen allemaal de belastbaarheid van de constructie overschrijden of verminderen.

Dynamic and Static of Bridges Icon
Chemische aantasting

Sommige structuren, zoals chemische fabrieken, rioleringsstelsels of afvalwaterzuiveringsinstallaties, worden blootgesteld aan verschillende niveaus van chemische aanvallen. Er kunnen speciale coatings nodig zijn.

Manufacturing Plant Chemical Icon
Brede Temperatuurvariatie

Gebouwen en bruggen kunnen onderhevig zijn aan grote temperatuurschommelingen van dag tot nacht / winter tot zomer, of tussen verschillende zijden of oppervlakken van de constructie. Deze herhalende cycli resulteren in thermische spanningen en bewegingen in de betonconstructie die ook scheuren kunnen veroorzaken.

Wide Temperature Variation Building Icon
Brand

Gewapend beton kan door blootstelling aan brand worden beschadigd. Speciale opzwellende coatings kunnen worden gebruikt om constructies tegen brand te beschermen. Coatings mogen geen brandstof aan het vuur toevoegen om te voorkomen dat de intensiteit ervan toeneemt. Sommige constructies, zoals tunnels, hebben speciale aandachtspunten met dit specifieke risico.

Tunnel Fire Damage Icon
Koolstofdioxide

Kooldioxide (CO2) reageert met calciumhydroxide (Ca(OH)2) in de poriënvloeistof van betonconstructies en wordt als calciumcarbonaat (CaCO3) afgezet. Dit proces, bekend als carbonatatie, vermindert de sterkte van de ingebedde staalwapening wanneer het deze bereikt.

koolstofdioxide
Binnendringing van Chloride

Chloriden zijn afkomstig van dooizouten die in de winter worden gebruikt, of van zoutwater in het mariene milieu. Ze kunnen doordringen in de betonstructuur en zodra ze de wapeningsstaven bereiken, kunnen ze de passiveringslaag plaatselijk vernietigen, waardoor er snel putcorrosie optreedt.

Marine Structures Chloride Ingress Icon
Twee Meest Voorkomende Oorzaken van Betonschade en Wapeningscorrosie

De twee meest universele oorzaken van wapeningscorrosie en betonschade zijn carbonatatie en chlorideaantasting. Hoe sneller kooldioxide of chloriden het beton binnendringen, hoe sneller de passieve laag rond de wapeningsstaven wordt vernietigd en het corrosieproces in gang wordt gezet. Inzicht in de grondoorzaak van staalcorrosie bepaalt de meest effectieve herstel- en beschermingsstrategie. Om een langdurige duurzaamheid te garanderen, moet een geschikte onderhoudsstrategie worden gevolgd door de eigenaars en hun constructiemanagement. 

Corrosion in reinforced concrete structures of bridge

Sika Biedt Alle Soorten Technologie voor Betonbescherming Aan

Al meer dan 100 jaar hebben we uitgebreide ervaring en expertise opgedaan in de reparatie en bescherming van beton. Met alle noodzakelijke producten en systemen voor technisch correcte betonreparatie en -bescherming levert Sika hoogwaardige oplossingen in overeenstemming met principes en methoden die zijn gedefinieerd in lokale normen zoals de Europese norm EN 1504.

Toepassingsvoorbeelden

Concrete protection with Sikagard elastic protective coating
Concrete protection with Sikagard elastic protective coating
Concrete protection with Sikagard elastic protective coating
Concrete protection with Sikagard elastic protective coating