Verankeringen en vastzettingen worden gebruikt voor het opvullen van leegtes en verankering in structurele toepassingen. Vastzettingen kunnen beschouwd worden als verlijmingen, maar in de eerste plaats als cementgebonden of harsgebonden vastzettingen in de vorm van gietmortels. Tot slot vormen chemische verankeringen de oplossing bij uitstek voor toepassingen met hoge belasting.

Toepassingsvoorbeelden

Grouting column base plates with SikaGrout cementitious mortar

Onder bodemplaten

Fixing and fastening of bridge balustrade with SikaGrout cementitious mortar

Voor het vullen van beddingsvoegen in prefab betonelementen

Grouting machine bases with SikaGrout cementitious mortar

Vastzetten en voegen van apparatuur en machinebodems

Grouting column base plates with SikaGrout cementitious mortar

Voor het vullen en afdichten van hotes, spleten of openingen

Cementitious Grouting of pavement with Sika FastFix

Bestratingsvoegen

Rigid bonding with Sikadur adhesive

Vastzetting van palen

  Cementitious grouting of a building wall with SikaCrete

Betonreparaties

Sikagrout applied by cementitious grouting for fixing benches and arches on the pavement.

Vastzetting van straatmeubilair en verkeersborden

Bolts anchored into concrete with Sika AnchorFix anchoring adhesive

Verankeren van vloerplaten

Bolts anchored into concrete with Sika AnchorFix anchoring adhesive

Verankering van bestratingen

Bolts anchored into concrete bridge structure with Sika AnchorFix anchoring adhesive

Verankeringen in bruggen

Satellite dish anchored into concrete wall with Sika AnchorFix anchoring adhesive

Verankeren van losse elementen

Bonding wooden panels to brick wall with polyurethane adhesive

Hoogwaardige structurele verlijming

pu schuim verlijming

PU verlijming

Rigid bonding of precast concrete elements with Sikadur repair mortar and adhesive

Starre verlijming

Rigid bonding of different construction materials with Sikadur adhesive

Starre velijming van stenen

Grouting column base plates with SikaGrout cementitious mortar

Waarvoor worden gietmortels gebruikt?

Gietmortels zijn goed vloeiende mortels op basis van cement of kunsthars, die gebruikt worden voor het vastzetten en opvullen van holtes onder machines en andere structurele elementen, maar ook voor het inbedden van verankeringen. Sika kan alle technologieën voor gietmaterialen voor specifieke toepassingen op de bouwplaats leveren.