2014
Schoten

Het ziekenhuis van Schoten breidt zich uit met een onder andere een röntgenkamer. Voor zo’n stralingsbunker wordt gewerkt met zwaar beton, door zijn ondoordringbaarheid en massa biedt dit een effectieve stralingsbescherming. Aannemer DCA uit Beerse koos Betoncentrale Van Pelt uit Schoten als leverancier van dit zwaar beton.

Projectvoorwaarden

Zwaar beton kan een volumieke massa hebben tot ongeveer 3800 kg/m³. Ter vergelijking, normaal beton heeft een volumieke massa tussen de 2000 kg/m³ en 2600 kg/m³. Om de gewenste hoge volumieke massa te bereiken, maakt men gebruik van zwaar toeslagmateriaal. Doorgaans zijn dit ‘droog gewonnen’groevematerialen zoals basalt, bariet en magnetiet. Ook ijzererts en sommige slakken kunnen als zwaar toeslagmateriaal worden gebruikt.

Sika oplossing

Voor dit project was de eis dat het zwaar beton een volumieke massa zou hebben van minimum 3200 kg/m³. Om dit te realiseren werkte Van Pelt met magnetiet, een zeer zwaar ijzerhoudend erts dat in Noord-Zweden wordt gewonnen. MagdaDense, productnaam voor dit toeslagmateriaal, heeft een volumieke massa van 2600 kg/m³. De betontechnologische uitdaging van dit zwaar beton was dat het beton vloeibaar genoeg moet zijn om te verwerken en te verpompen met een betonpomp, maar niet te vloeibaar zodat de zware toeslagmaterialen niet segregeren. Omdat het beton niet vloeibaar was van zichzelf, vroeg Van Pelt aan Sika om te bekijken hoe de consistentie verbeterd kon worden en dat het beton toch stabiel bleef. Sika heeft dan in het labo de samenstelling van Van Pelt getest met een superplastificeerder van de 3de generatie, Sika® ViscoCrete®-2420 Con20%. Er werd een samenstelling en dosering van de hulpstof bepaald zodat het beton voldoende vloeibaar was om te verpompen en toch stabiel bleef zonder het gebruik van een stabilisator. Zwaar beton vereist ook extra aandacht op andere gebieden. Zo kan men door zijn hoog gewicht niet de maximum capaciteit van de betonmenger benutten, omdat anders de weerstand voor het mengen te groot wordt. Ook kunnen de grote truckmixers van 11 m³ maar met 7 m³ zwaar beton geladen worden. Deze capaciteitsdaling kon door betoncentrale Van Pelt goed opgevangen worden doordat zij een tweede laadpunt hebben. Door goede planning kon Van Pelt de gevraagde aanvoer van 40 m³ per uur perfect garanderen.

Gebruikte producten

Sika® ViscoCrete®-2420 Con20%
 

Participanten project

Bouwheer
AZklina

Aannemer
DCA, Beerse

Betoncentrale
Van Pelt, Schoten

Leverancier
Sika Belgium nv