Polyurethane Floor Joint Sealing Applicator

De Europese Unie heeft nieuwe wetten opgesteld voor het gebruik van producten die meer dan 0,1% monomere diisocyanaten bevatten, waaronder polyurethaanproducten zoals lijmen, afdichtingsmiddelen, coatings of injecties die in de industriële productie of bouw worden gebruikt. Hier krijgt u toegang tot de vereiste PU-training en vindt u alternatieve producten die beschikbaar zijn in het productassortiment van Sika.

Fitter performing an auto glass replacement with Sikaflex 255 Extra
Hand applying joint sealant to concrete building with Sikaflex cartridge

Wat is REACH

Waarvoor staat REACH?

"Aangenomen in 2006, staat REACH voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Beperking van Chemicaliën Verordening. Het is een Europese regelgeving die tot doel heeft de menselijke gezondheid en het milieu beter te beschermen tegen mogelijke risico’s van chemische stoffen, en er tegelijkertijd voor te zorgen dat de chemische industrie in de EU haar wereldwijde concurrentiepositie behoudt."*

Nieuwe REACH-voorschriften

De Europese Unie heeft een nieuwe beperking ingevoerd voor het gebruik van producten die meer dan 0,1% monomere diisocyanaten bevatten. Deze nieuwe regels zullen ook gelden voor producten zoals polyurethaanlijmen, -dichtingsmiddelen en -schuimen die in de industriële productie en de bouw worden gebruikt.

Voor 24 augustus 2023 moeten alle professionele en industriële gebruikers een opleiding volgen alvorens dergelijke producten te gebruiken. Doe-het-zelvers vallen niet onder deze wet.

Waarom is dit belangrijk?

Bij het werken met chemicaliën zoals lijmen en afdichtingsmiddelen zijn de voorzorgsmaatregelen in de veiligheidsfiches belangrijk om de gezondheid en de veiligheid van de gebruikers te beschermen. Eéncomponent polyurethaanlijmen en -kitten harden uit door reactie met atmosferisch vocht. Deze reactie is gebaseerd op de crosslinking van pre-polymeren via hun isocyanaatgroepen.

Bij het aanbrengen van dergelijke polyurethaanproducten kunnen de gebruikers worden blootgesteld aan minimale hoeveelheden niet-gereageerde monomere diisocyanaten die bij de productie van deze pre-polymeren zijn gebruikt.  Na volledige uitharding hebben de diisocyanaten echter gereageerd en zijn de uiteindelijke verbindingen volledig vrij van deze reactieve chemicaliën.

Blijven de huidige polyurethaanoplossingen van Sika beschikbaar?
Voor industrieel gebruik:

Ja, de huidige Sikaflex®, SikaForce®, SikaMelt® en Sikafloor® oplossingen blijven beschikbaar. Gebruikers kunnen ze blijven gebruiken door de online training voor de gebruikssituatie van het product te volgen en een certificaat te ontvangen dat vijf jaar geldig is.

Voor gebruik in de bouw door professionele gebruikers:

Ja, de huidige Sikaflex®, SikaBond, SikaBoom en Sikafloor® oplossingen blijven beschikbaar. Gebruikers kunnen ze blijven gebruiken door de online training voor de toepassing van het product te volgen en een certificaat te ontvangen dat vijf jaar geldig is.  

*Bron: Isopa

 

Gratis Toegang tot PU Training

Antarctic Heritage Trust and High performance sealant to stop roof from leaking. Joint sealing.

Als u de onderstaande link volgt, kunt u een opleiding en certificering krijgen voor het veilig omgaan met diisocyanaten volgens de wettelijke opleidingsvereisten van de REACH regulatie.

Het online trainingsplatform bevat verschillende secties. De trainingsselector kan worden gebruikt voor begeleiding naar de juiste training op basis van producten en toepassingen.

Om deel te nemen aan het gratis trainingsprogramma, go to the trainingsplatform en gebruik de Sika code*: FEICA_21_C20

*De Sika FEICA code vervalt niet, maar is alleen geldig voor de trainingen over het gebruik van kitten en lijmen. Dit zijn de trainingen 048, 049, 050, 051, 052, 053 en 054, die u kunt vinden door te klikken op de afbeelding 'Adhesives & Sealants' op de trainingswebsite. Deze trainingen behandelen de toepassingen van bijna alle Sika producten, met uitzondering van spuittoepassingen.

Opties van Sika om de REACH-Wetgeving Na te Leven

Sika biedt haar gebruikers verschillende opties om te voldoen aan het beperkte gebruik van diisocyanaten. De huidige oplossingen blijven beschikbaar, maar vereisen wel dat de gebruikers worden opgeleid en gecertificeerd. Daarnaast biedt Sika verschillende oplossingen op basis van silane terminated polymer (STP) of Purform® technologie die geen bijkomende maatregelen vereisen voor de gebruikers.

Bestaande
oplossingen blijven gebruiken
Sika’s
silane
terminated polymer (STP)

Alternatieve Producten Vinden Zonder Training

Sika, als de leidende producent van afdichtingsmiddelen, lijmen en vloeren op basis van polyurethaan, neemt de gezondheid en veiligheid van gebruikers van Sikaflex®SikaBond®SikaTack®Sika Boom® en Sikafloor® producten zeer serieus. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van een nieuwe reeks polyurethaan pre-polymeren met een ultralaag monomeergehalte, zodat onze producten onbeperkt gebruikt kunnen blijven worden door professionals.

Sika’s Purform® oplossingen

 

Sika Purform® Pure Performance red logo

Sika's STP oplossingen = Sikaflex®-500 Series

people with application equipment

FAQ

Wat zijn diisocyanaten?

Diisocyanaten worden hoofdzakelijk gebruikt om polyurethaanproducten te maken, zoals starre en flexibele schuimen, coatings, lijmen, afdichtingsmiddelen en elastomeren. Zij zijn in wisselende mate aanwezig in vloeibare en pasteuze producten, maar reageren volledig met omgevingsvochtigheid en zijn daarom niet meer aanwezig in afgewerkte, uitgeharde polyurethaanproducten.

Worden polyurethaanproducten verboden onder de nieuwe REACH-beperking?

De beperking verbiedt noch de verkoop noch het gebruik van PU-producten.

Sommige producten binnen het volledige productengamma van Sika zullen onder deze nieuwe REACH-beperking vallen.

Welke producten worden door deze beperking getroffen?

De beperking geldt voor alle producten die meer dan 0,1% monomere diisocyanaten bevatten. In het algemeen is dit het geval voor de meeste polyurethaanproducten die momenteel op de markt zijn, b.v. lijmen, afdichtingsmiddelen, coatings, vloeren, enz. Het is belangrijk erop te wijzen dat uitgeharde producten in hun afgewerkte vorm geen isocyanaten meer bevatten en dat de beperking niet op hen van toepassing is. Zij is evenmin van toepassing op producten met zeer lage resthoeveelheden diisocyanaat, bijvoorbeeld het Purform®-polyurethaanassortiment van Sika.

Wat is het doel van deze beperking?

Incidentenregisters op het werk in heel Europa registreren regelmatig nauwkeurige, zij het lage, jaarlijkse aantallen astmagevallen in verband met werk met diisocyanaten. In 2012 begon de Duitse autoriteit BAuA te werken aan een verordening die deze aantallen aanzienlijk moet verminderen. Diisocyanaten kunnen veilig worden gehanteerd als er adequate maatregelen voor hantering en risicobeheer worden genomen. Eén enkel incident kan iemand echter gevoelig maken voor diisocyanaten, die vervolgens zelfs bij de laagste concentraties astma kunnen veroorzaken. De beste manier om een dergelijk risico te beheersen is om iedereen die met diisocyanaten werkt voor te lichten over de juiste omgang ermee.

Welke wettelijke beperkingen gelden voor distributeurs, gebruikers en hun werkgevers?

De beperking zorgt ervoor dat iedereen die beroepsmatig met diisocyanaten omgaat, een opleiding heeft gekregen over de eigenschappen ervan en de eisen inzake veilig gebruik voordat hij ze gebruikt. Zij bestaat uit twee delen: het ene is van toepassing op de fabrikanten van PU-producten en het andere op professionele gebruikers.

  1. Om een product dat onder de beperking valt te verkopen, moet de vereiste opleiding op het etiket worden vermeld en moet de leverancier de klant informatie verstrekken over waar of hoe hij de vereiste opleiding kan krijgen.
  2. Voor het gebruik van een product waarvoor de beperking geldt, moet de werkgever aantonen dat de gebruiker met succes een opleiding heeft gevolgd.
Is er een tijdlijn voor de introductie van de training?

24 februari 2022: Producten die onder de beperking vallen, moeten dienovereenkomstig worden geëtiketteerd.

Voor 24 augustus 2023: Er moet een opleiding worden gevolgd voordat de betrokken producten worden gebruikt.

De opleiding is vijf jaar geldig en moet daarna worden vernieuwd.

Wie kan deze verplichte training geven?

De wetgeving vermeldt de te behandelen onderwerpen en vereist dat de opleiding wordt aangepast aan de aanvraagprocedure. De opleiding kan online of fysiek worden gevolgd. De trainer moet een beroepsopleiding in veiligheid en gezondheid op het werk hebben gevolgd. De industriële verenigingen van de supply chain van diisocyanaten hebben opleidingsmateriaal ontwikkeld volgens deze eisen en bieden de opleiding online aan via een openbaar internetplatform. Ook opleiders kunnen via dezelfde website toegang krijgen tot dit opleidingsmateriaal.

Zal Sika training voorzien voor haar klanten?

Er zijn geen plannen om specifieke diisocyanaattrainingen te geven aan Sika klanten. Sika helpt klanten om de training online te volgen door een couponcode te verstrekken voor gratis toegang tot de training.

Hoe weet ik of ik deze training moet volgen?

U moet de opleiding volgen als u een product met meer dan 0,1% diisocyanaten gebruikt in een professionele of industriële omgeving. Op elk product waarvoor deze beperking geldt, moet de volgende zin op de verpakking vermeld staan:

“Voor 24 augustus 2023 moeten alle professionele en industriële gebruikers een opleiding volgen alvorens dergelijkeproducten te gebruiken.”

Sika voegt deze zin ook toe aan sectie twee van haar veiligheidsinformatieblad en verdere informatie over toegang tot online training in de technische fiche.

Particuliere gebruikers (consumenten) hebben deze opleiding niet nodig.

Wie is verantwoordelijk om te verzekeren dat de gebruikers worden opgeleid, en wie zal dit handhaven?

De werkgever van de gebruiker of de zelfstandige gebruiker is verantwoordelijk voor de voltooiing van de training en het documenteren van succesvolle deelname. Nationale REACH-inspecteurs kunnen deze documentatie controleren.