SikaPaver® HC-320

TOESLAGSTOF OP BASIS VAN PCE VOOR EEN MAKKELIJKERE VERDICHTING VAN HALF-PLASTISCHE BETONPRODUCTEN 

SikaPaver® HC-320 is een hoog performante hulpstof die het compacteren van hoogwaardige, half-plastische betonproducten gemakkelijker maakt. Het product is gebaseerd op de Sika ViscoCrete® technologie.

SikaPaver® HC-320 is speciaal ontwikkeld voor gebruik in half-plastisch beton en zorgt voor:
 • Betere dispersie en benatting van het cement, toeslagstoffen en pigmenten
 • Verminderde wrijving tussen cement en aggregaten
 • Introductie van kleine, gelijkmatig verdeelde luchtporiën
  Dit leidt in half-plastisch beton tot de volgende voordelen:
 • Snellere vulling van grote gietvormvolumes
 • Sterkere verdichtbaarheid, waardoor bijvoorbeeld een kortere cyclustijd of hogere betondichtheden worden bereikt
 • Verminderde hechting /kleverigheid tussen de bovenste laag beton en de stampers en trilbalken
 • Verhoogde beginsterkte (behoud van vorm) na onmiddellijke ontkisting
In verhard beton geeft SikaPaver® HC-320 de volgende voordelen:
 • Hogere dichtheid en sterkte van het beton
 • Gladdere en meer homogene betonoppervlakken en flanken
 • Verhoogde weerstand tegen vorst en dooizouten 
 • Hogere duurzaamheid
 • Minder kwaliteitsvariaties en bijgevolg minder tweederangsproducten
SikaPaver® HC-320