SikaPaver® HC-210

Plastificeerder voor aardvochtige en halfplastische betonspecie.
Conform de norm NBN EN 934-2

  • Door de oppervlakteactieve en disperserende werking van SikaPaver HC-210 worden cement en toeslagmaterialen beter met water in aanraking gebracht.
  • Microscopisch kleine luchtbellen verbeteren de plasticiteit en de smeuïgheid van de betonspecie. De betonspecie wordt daardoor homogener, gemakkelijker verwerkbaar en beter verdichtbaar.
  • Bij toepassing van SikaPaver HC-210 ontstaat een beter uitziend betonoppervlak.
  • Dit oppervlak wordt dichter van structuur terwijl tevens de beginsterkte verbeterd wordt. De invloed van de onvermijdelijke afwijkingen in de waterhoeveelheid op de verwerkbaarheid wordt nagenoeg opgeheven.