SikaControl® AER-200 P

Luchtbelvormer

SikaControl® AER-200 P werd ontwikkeld en geformuleerd om doelbewust lucht te introduceren in beton, in de vorm van in het beton gelijkmatig verdeelde microluchtbellen van dezelfde grootte.

De ontwikkeling van luchtbellen met SikaControl® AER-200 P is gebaseerd op een chemische reactie (actieve luchtbelvormer).
Het gebruik van SikaControl® AER-200 P heeft de volgende voordelen:
  • Verbetering van de vries-/dooibestendigheid en duurzaamheid van het beton
  • Verhoogde stabiliteit van de luchtbellen in beton
  • Veranderingen in aggregaten of andere beïnvloedende effecten zullen een heel beperkte invloed op de algemene luchtbelvorming hebben
  • Systeem voor luchtbelvorming met beperkte invloed op de mengtijd en de mengenergie
  • Geschikt voor met alle cementsoorten
SikaControl® AER-200 P