3D Printing Solutions by Sika

Moed voor Innovatie

Sika's lange geschiedenis van innovatie heeft geleid tot ongeëvenaard succes in het worden van een erkende wereldwijde technologieleider op vele markten door waarde te creëren voor klanten over de hele wereld. Terwijl er voortdurend wordt geïnvesteerd in Sika Technology Centers over de hele wereld, koestert en ontwikkelt de onderneming ook een internationaal netwerk van wetenschappers, partners, leveranciers en klanten.

Sustainability as Innovation Driver

Duurzame Ontwikkeling als Drijfveer voor Innovatie

Duurzame ontwikkeling  is een essentiële drijfveer bij de ontwikkeling van competitieve oplossingen voor veeleisende markten en opkomende klantenbehoeften. Sika richt haar onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten (R&D) op het genereren van langetermijnvoordelen voor klanten in lijn met de duurzame principes. Het is de strategische doelstelling van Sika om te innoveren met ontwikkelingen die duurzame bouw- en transportoplossingen mogelijk maken die direct bijdragen aan het verlagen van de ecologische voetafdruk in de waardeketen.

Duurzame ontwikkeling is de belangrijkste drijfveer geworden voor R&D-projecten bij Sika. Het omvat de zoektocht naar alternatieve, hernieuwbare materialen, koolstofarme oplossingen, nieuwe recyclingconcepten, efficiëntere productiemethoden zoals modulair bouwen, efficiënt gebruik van hulpbronnen, gezondheid en veiligheid op de werkplek en in leefruimtes, verbeterde flexibiliteit in producttoepassing en productie, en digitaal verbeterde productoplossingen en -toepassingen.

Sika maakt Duurzaam Bouwen en Innovatie mogelijk

Sustainable solutions for concrete

CONCRETE

Sika biedt kostengeoptimaliseerde oplossingen, speciaal ontworpen voor het specifieke cement en de specifieke toepassing, en onderworpen aan individuele fijnafstemming in stortklaar beton en prefab betonfabrieken, of ter plaatse.   

rOOFING

ROOFING

Sika biedt op maat gemaakte, uiterst duurzame dakafdichtingsoplossingen die de test der tijd hebben doorstaan en energie, hulpbronnen en kosten hebben bespaard tijdens de levensduur van een gebouw.

 

Flooring

FLOORING

Sika levert vloersystemen die in vergelijking met andere technologieën en systemen minder energie en hulpbronnen verbruiken. Dit leidt tot een kleinere ecologische voetafdruk.

 

wATERPROOFING

WATERPROOFING

Sika Solutions geeft een nieuwe definitie aan duurzame ontwikkeling met milieugevoelige producten die een hogere ROI opleveren en tegelijkertijd bijdragen tot het bereiken van duurzame ontwikkelingsdoelstellingen - energie-efficiëntie, lagere koolstofvoetafdruk, vermindering van broeikasgassen en afvalminimalisering.

Sealing and bonding solutions

SEALING AND BONDING

Sika biedt afdichtings- en verlijmingsoplossingen voor gebouwschillen, vloeren, civieltechnische constructies en binnenafwerking.

Glass facade construction of Elbphilharmonie in Hamburg with Sikasil adhesives and sealants

FACADE AND FENESTRATION

Lijmen en afdichtingsmiddelen spelen een belangrijke rol bij de functionaliteit, prestaties en duurzame ontwikkeling van een gevel en een vensteroplossing.

Automotive Aftermarket auto glass replacement application with a manual gun containing adhesive

AUTOMOTIVE

Sika is leverancier en ontwikkelingspartner van de automobielindustrie. State-of-the-art technologieën bieden oplossingen voor betere structurele prestaties, extra akoestisch comfort en verbeterde productieprocessen.  

Refurbishment house

REFURBISHMENT

Dit segment omvat reparatie-, versterkings- en beschermingsoplossingen voor betonconstructies. 

Klantgerichtheid

Sika's onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten worden uitgevoerd door 1.240 werknemers (2020: 1.085) verspreid over 22 wereldwijde Technology Centers en 55 lokale en 20 regionale onderzoeks- en ontwikkelingsfaciliteiten. Het onderzoeksprogramma is gericht op de ontwikkeling van eigen technologie die zowel prestatie- als duurzame voordelen biedt en zo Sika's productplatforms in staat stelt in te spelen op wereldwijde trends zoals hulpbronnenbesparende bouwmethoden, energie-efficiënte en emissiearme bouwmaterialen, snelle fabricageprocessen, modulaire bouw, en lichtere en veiligere voertuigen.

Belangrijke projecten zijn gericht op hoogwaardige moleculen met op maat gemaakte eigenschappen, slimme raffinagetechnieken voor polymeren en oppervlakken, hernieuwbare en biogebaseerde materialen met inbegrip van recyclingprocessen en duurzame bouwmethoden, en gedigitaliseerde fabricagetechnologieën zoals 3D-printen, die niet alleen zeer nauwkeurige automatisering maar ook geïndividualiseerde productie van complexe componenten en structuren mogelijk maken, zowel in het laboratorium als in de productie op ware grootte. Sika wil klanten helpen de uitdagingen aan te gaan waarmee ze vandaag worden geconfronteerd door nieuwe producten te lanceren als antwoord op strengere klimaat- en chemische voorschriften, een groter duurzame bewustzijn bij hun klanten en een tekort aan geschoolde arbeidskrachten. Sika doet dit door nieuwe oplossingen te ontwikkelen die gemakkelijk en efficiënt toe te passen zijn en een geoptimaliseerde ecologische voetafdruk hebben.