EPD's op basis van Levenscyclusanalyse (LCA) Data

Sika publishes EPD for products across all its target markets

Sika publiceert sinds 2012 Environmental Product Declaration (EPD) voor haar producten en haar uitgebreide EPD-portefeuille dekt alle doelmarkten in de bouwsector, van dak tot kelder. EPD'szijn gestandaardiseerde documenten die worden gebruikt om de potentiële milieueffecten en -voordelen van producten doorheen hun levenscyclus mee te delen op basis van een kwantitatieve Levenscyclusanalyse (LCA). Sika bedrijven bieden EPS's aan op basis van Levenscyclusanalyse (LCA) gegevens. Ze zijn van toepassing op producten en productgroepen en kunnen worden gebruikt voor duurzame ontwikkelingsbeoordelingen van de producten en projecten waarin ze worden gebruikt.

Wat is een EPD?

 

Environmental Product Declarations, of kortweg EPD's, zijn door derden gecontroleerde en geregistreerde documenten die worden gebruikt om de potentiële milieueffecten en -voordelen van producten bekend te maken.  Het opstellen van een EPD is een vrijwillige activiteit, en de reikwijdte van het EPD kan variëren naargelang van de hoeveelheid informatie die een fabrikant openbaar wenst te maken. EPD's kunnen een beperkte reikwijdte hebben en alleen betrekking hebben op de productfase ("Cradle to Gate"), of kunnen de volledige levenscyclus van het product omvatten ("Cradle to Grave").

 

De relevante norm voor Environmental Product Declaration is ISO 14025, waarin EPD's worden gedefinieerd als "Environmental Product Declaration Type III". Een Type III-prestatieverklaringen wordt ontwikkeld en geregistreerd in het kader van een EPD-programma, zoals onder meer het Duitse Institut "Bauen und Umwelt" (IBU) of het Britse Building Research Establishment (BRE). Alle EPD's die bij een EPD-programma zijn geregistreerd, worden openbaar gemaakt op de website van het programma en kunnen ook worden vermeld op het ECO-platform in Europa.

 

Een EPD kan voor veel verschillende toepassingen worden gebruikt, waaronder groene overheidsopdrachten (GPP) en beoordelingssystemen voor gebouwen. Het concept van Type III-Environmental Product Declaration (EPD) is ontwikkeld om in de eerste plaats te worden gebruikt in de communicatie tussen bedrijven onderling, maar de normen sluiten het gebruik ervan in de communicatie tussen bedrijven en consumenten niet uit.

 

Wat staat er in een EPD?

De EPD bevat informatie over het product en de mogelijke milieueffecten en -voordelen ervan:

  • Technische informatie: Relevante productgegevens en informatie
  • LCA-informatie: Milieueffecten, bv. aardopwarmingsvermogen, cumulatief energieverbruik, verzuringspotentieel, maar ook een beschrijving van het LCA-proces (gegevens, methoden, aannames)
  • Andere relevante milieu-informatie (bv. VOS, gevaarlijke stoffen, enz.)
  • Informatie over beoordeling en verificatie: Informatie over de LCA-consultant en de EPD-programmabeheerder, en de externe derde partij EPD-verifieerder

 

 

EPDS by Sika

EPD's voor de Europese en Noord-Amerikaanse bouwmarkt

Klanten, alsook strengere bouw- en constructienormen, eisen steeds vaker dat bedrijven de milieuprestaties of het milieueffect van hun producten op transparante wijze declareren. Dit vraagt om degelijke gegevens en kennis over de effecten van de fabricage en toepassing van producten en van de toegevoegde waarde van afgewerkte producten in hun toepassings- en gebruiksfase. Het verstrekken van informatie over de milieuprestaties van Sika oplossingen verruimt de keuzemogelijkheden van de klanten bij de productkeuze en de besluitvorming.

Sika heeft voor de Europese en Noord-Amerikaanse bouwmarkt door derden gecertificeerde productspecifieke EPD's ontwikkeld voor afdichtings- en vloerbekledingsproducten, thermoplastische dakbedekkingsmembranen/-dichtingsmembranen en vloeibaar aangebrachte membranen voor dakafdichtingsoplossingen, met gebruikmaking van lokale Amerikaanse normen en Europese normen. De bestaande EPD-referentiedatabase van Sika voor haar producten en systemen wordt voortdurend uitgebreid. In de VS is Sika bijvoorbeeld een samenwerking aangegaan met Climate Earth om klanten geavanceerde technologie aan te bieden. Na een eenmalige opzet van het systeem met Climate Earth is Sika de eerste die prestaties en milieuvriendelijke mixontwerpen combineert met onmiddellijk geverifieerde Environmental Product Declarations (EPD's).

Op het gebied van hulpstoffen die klanten helpen betere mengsels te ontwerpen, biedt Sika de eerste effectieve technologie in de sector waarmee onmiddellijk verbeterde milieuprestaties kunnen worden gecontroleerd. Met Sika's Rapid-lijn van verhardingsversnellers kunnen klanten een hoger percentage SCM's gebruiken en de bouwsnelheid verbeteren door de vroegtijdige sterktegroei te verhogen, zodat vormen sneller kunnen worden gedraaid en structuurelementen de bouwbelasting eerder kunnen dragen. Sika® EPD NOW maakt onmiddellijk een geverifieerd EPD voor dergelijke mixontwerpen.

Model EPD's

Ook brancheverenigingen zijn actief op het gebied van EPD's en hebben Model EPD's ontwikkeld die door de aangesloten bedrijven kunnen worden gebruikt. Zo hebben de European Federation of Concrete Admixtures Associations (EFCA) en de European Adhesive and Sealant Industry (FEICA) beide een reeks Model EPD's ontwikkeld voor respectievelijk hulpstoffen en producten op hars-, dispersie- en cementbasis. Deze Model EPD's zijn door een derde partij gecontroleerd op conformiteit met de internationale normen EN 15804 en ISO 14025 en zijn gepubliceerd door het Institute for Construction and Environment in Germany (IBU).  Alle bij deze verenigingen aangesloten Sika-ondernemingen hebben het recht te verklaren dat een specifiek EPD Model van toepassing is op een bepaald product, indien een beoordeling van de formulering is uitgevoerd overeenkomstig de door de IBU goedgekeurde richtlijnprocedure voor de desbetreffende productcategorie.