More Performance - More Sustainable

Sustainability Portfolio Management (SPM) is het mechanisme dat door Sika wordt gebruikt om haar producten te evalueren en te classificeren in gedefinieerde marktsegmenten op basis van zowel prestaties als duurzame ontwikkeling. De doelstelling van Sika's Sustainability Portfolio Management (SPM) concept is het beheren van innovatie en duurzame ontwikkeling, het minimaliseren van de risico's en het maximaliseren van de kansen van producten en productportfolio's.

Met het doel om de portefeuille van "Duurzame Oplossingen" van de onderneming te vergroten - producten die prestaties combineren met duurzame ontwikkeling - draagt Sika ook bij aan haar klantgerichtheid door de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van zakenpartners en klanten te ondersteunen.

Innovatie - sterkere nadruk op duurzaamheid van producten

Innovatie - Sterkere Nadruk op Duurzame Ontwikkeling van Producten

Innovatie

Innovatie is een van de strategische pijlers van Sika. Tegen 2023 wil de onderneming 25% van de verkoop realiseren met producten die in de voorbije vijf jaar op de markt zijn gebracht. Bij Sika wordt innovatie altijd gedreven door de behoeften van de klant. Daarom moet elke nieuwe Sika oplossing waarde toevoegen voor klanten met een verbeterde milieu-impact.  

Prestatie

Sika streeft ernaar de uitdagingen aan te gaan waarmee klanten vandaag worden geconfronteerd, door nieuwe producten te lanceren als antwoord op de strengere voorschriften voor kleefstoffen en afdichtingsmiddelen, en door nieuwe oplossingen te ontwikkelen om te voldoen aan de steeds hogere eisen op het gebied van gemakkelijke en efficiënte toepassing en milieuvriendelijkheid.

Duurzame Ontwikkeling

De productplatformen van Sika bieden antwoorden op wereldwijde trends, zoals grondstofbesparende bouwmethoden, energie-efficiënte en emissiearme bouwmaterialen, snelle fabricagemethoden en lichtere, veiligere en milieuvriendelijkere voertuigen.

"Sustainability Portfolio Management is een belangrijke pijler van de inspanningen van de onderneming om meer waarde voor de klanten te creëren en tegelijk de negatieve impact op het milieu te verminderen. " Mark Schneider, Senior Global Sustainability Manager

Duurzame Ontwikkelingscategorieën

De duurzame ontwikkelingscategorieën die deel uitmaken van de Sika Sustainability Portfolio (SPM) methodologie zijn uitgebreid en dekken de duurzame ontwikkelingsthema's die voor Sika van belang zijn. Producten die volgens de SPM-methodologie worden beoordeeld, ondergaan een strenge evaluatie op basis van 12 duurzame ontwikkelingscategorieën, waardoor wordt gegarandeerd dat de duurzame oplossingen van Sika geschikt zijn voor hun doel.

Duurzame Ontwikkeling van Leveranciers
Waarden delen voor meer succes.
Reglementaire Trends
Productontwikkelingen afstemmen op reglementaire trends en op de verwachtingen van belanghebbenden.
Energie
Producten die energie-efficiëntieprincipes bevorderen.
Verpakking
Prioriteit geven aan het gebruik van verantwoorde verpakkingen voor producten.
Risico's
Aanpak van huidige en toekomstige reputionele en bedrijfsrisico's.
Luchtkwaliteit & Emissies
Producten die een goede luchtkwaliteit bevorderen en emissies tot een minimum beperken.
Klimaat
Producten die de impact op het klimaat minimaliseren.
Normen voor Groen Bouwen
Producten die bijdragen aan de wereldberoemde Normen voor Groen Bouwen.
Chemisch Gevaar & Blootstelling
Beoordeling en eliminatie van chemische gevaren en blootstelling.
Gezondheid & Veiligheid
Producten die gezond, veilig en gebruiksvriendelijk zijn.
Bronnen
Efficiënt gebruik van kostbare hulpbronnen.
Stroom-afwaartse Kosten-besparingen
Klanten helpen om de kosten tijdens de toepassing/het gebruik rechtstreeks, meetbaar en aanzienlijk te verlagen.

Prestatiecategorieën

De prestatiecategorieën die deel uitmaken van de Sika Sustainability Portfolio (SPM) methodologie zijn veelomvattend en dekken technologiespecifieke onderwerpen die van belang zijn voor Sika. Producten die volgens de SPM-methodologie worden beoordeeld, ondergaan een strenge evaluatie aan de hand van zes prestatiecategorieën, om ervoor te zorgen dat onze duurzame oplossingen geschikt zijn voor hun doel.

Technische Prestatie
Verwezenlijking van geselecteerde technische doelstellingen.
Esthetiek
Goed ontworpen, aangenaam uiterlijk en effect.
Gemakkelijk Toepasbaar
Het gemak en het gebruiksgemak van het product.
Extra Functies
Product-technologiespecifieke eisen.
Duurzame Ontwikkeling
Oplossingen die de test der tijd doorstaan.
Kosten Voordelen
Kosteneffectieve oplossingen.

Duurzame Oplossingen

Na voltooiing van de SPM-evaluatie krijgen producten een definitieve duurzame ontwikkelings- en prestatiebeoordeling. Alleen producten die aanzienlijke voordelen op het gebied van duurzame ontwikkeling en prestaties laten zien, kunnen worden gekwalificeerd als "Duurzame Oplossingen".

"Het is bewezen dat een vermindering van de hoeveelheid Portlandcement in mortels leidt tot een efficiënter gebruik van hulpbronnen en tot een grotere inzet voor het milieu. Tegelijk verbetert de productformulering de prestaties en creëert ze een toegevoegde waarde voor onze klanten. " Bernard van Sever, Hoofd Corporate Target Market Refurbishment

Duurzame Producten

Sustainability: "More Value - Less Impact"

Hier volgen enkele voorbeelden van producten die volgens de beoordeling zowel aanzienlijke voordelen op het gebied van Duurzame Ontwikkeling als op het gebied van Prestaties hebben en die als Duurzame Oplossingen kunnen worden beschouwd.