Sika en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN (VN SDG's)

Sika draagt bij aan de 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties, waarbij de nadruk ligt op acht van de 17 doelstellingen.

Onder meer de bouw- en automobielindustrie hebben een sterke invloed op deze doelstellingen:

SDG 3 - Goede Gezondheid en Welzijn
SDG 3: Ensure healthy lives and promote well-being for everyone at all ages

SDG 

Zorgen voor een gezond leven en bevorderen van welzijn voor iedereen op alle leeftijden.
 

Meer Waarde - Minder Impact Focus 

DUURZAME OPLOSSINGEN

DOELSTELLING: 100 % van nieuwe productontwikkelingen met "duurzame oplossingen"

VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK

DOELSTELLINGEN 2023:

 • 50 % minder ongevallen
 • 0 dodelijke slachtoffers
 
Sika's inzet

Productveiligheid: De veiligheid van de klant is voor Sika altijd van het grootste belang geweest. Sika biedt alleen producten aan die veilig zijn en verenigbaar met de menselijke gezondheid. Bij de samenstelling van producten gebruikt de onderneming alleen ingrediënten die voldoen aan alle toepasselijke wettelijke voorschriften en die grondig zijn getest op verenigbaarheid met de gezondheid.

Verbetering van de normen en de veiligheid op de werkplek: De werknemers van Sika verlaten de werkplek in goede gezondheid. Dit is de algemene prioriteit. De onderneming voert een doeltreffend preventieprogramma op de werkplek uit om de cultuur van gezondheid en veiligheid op het werk te versterken.

 
Activiteiten @ Sika
 • Sika streeft ernaar de levensduur van gebouwen en industriële toepassingen te verlengen om de onderhoudsinspanningen te verminderen, de energie- en materiaalefficiëntie te verbeteren en de bruikbaarheid en gezondheids- en veiligheidsprofielen verder te verbeteren.
 • De Groep ziet toe op de milieu- en veiligheidsaspecten tijdens de ontwikkeling, de productie en de behandeling van de producten. Daartoe heeft zij de specifieke toetsing van nieuwe ontwikkelingen aan een duurzaamheidsprofiel ingevoerd.
 • De Sika Life Saving Rules zijn ingevoerd om alle werknemers, onderaannemers en bezoekers van Sika te beschermen tegen gevaren op het werk. Zij zijn van toepassing op alle Sika vestigingen en op Sika werknemers bij bezoeken aan klanten of leveranciers. Zij zijn een voorwaarde voor de toegang tot Sika-sites en moeten te allen tijde worden nageleefd.
SDG 4 - Kwaliteitsonderwijs
SDG 4

SDG

Zorgen voor inclusief en gelijkwaardig kwaliteitsonderwijs, en de mogelijkheden tot levenslang leren voor allen bevorderen.
 

Meer Waarde - Minder Impact Focus 

MAATSCHAPPELIJKE INZET

DOELSTELLINGEN 2023:

 • 10.000 werkdagen vrijwilligerswerk
 • 50 % meer projecten
 • 50 % meer directe begunstigden
 
Sika's Inzet

Intern:

 • Het is de bedoeling dat elke werknemer ten minste tien uur opleiding per jaar krijgt. In 2019 bedroeg dit cijfer 11,4 uur (vorig jaar: 16,8 uur).  

 

Extern:

 • Betrokkenheid bij de gemeenschappen: De belangrijkste doelstellingen zijn onder meer de ondersteuning van gemeenschappen bij de ontwikkeling van infrastructuur voor sociale projecten, de ondersteuning van onderwijs en beroepsopleiding, en de ondersteuning van projecten die sociale doelen verbinden met ecologische belangen.
 • Sika wil de zelfhulp in het veld bevorderen. Lokale Sika-ondernemingen hebben specifieke verzoeken voor hulp ingediend en houden, samen met lokale partners, ter plaatse toezicht op de projecten tot de voltooiing ervan.
 • Sika streeft ernaar intelligente projectondersteuning te bieden door de toepassing van bedrijfsspecifieke expertise, het vrijwilligerswerk van haar werknemers en langdurige samenwerking met haar partners.
 
Activiteiten @ Sika

Intern:

 • E-learning platform met meer dan 360 in-house cursussen.
 • De programma's die door de Sika Business School worden aangeboden, omvatten meer dan 100 cursussen. In 2019 werden ze bijgewoond door 1.700 deelnemers.
 • Meer dan 5.500 uur training online voltooid.
 • Partnerschap met de London Business School. 

 

Extern:

 • De inzet voor de gemeenschappen is gericht op onderwijs en beroepsopleiding.   
SDG 6 - Schoon Water en Sanitair
SDG 6

SDG

Zorgen voor beschikbaarheid en duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen voor iedereen.

Meer Waarde - Minder Impact Focus

MAATSCHAPPELIJKE INZET

DOELSTELLINGEN 2023:

 • 10.000 werkdagen vrijwilligerswerk
 • 50 % meer projecten
 • 50 % meer directe begunstigden
 
WATER

DOELSTELLING 2023:

 • 15 % minder waterverbruik per verkochte ton
 
Sika's Inzet

Living Lakes Initiative: Sika steunt het Living Lakes Network, dat tot doel heeft de duurzame ontwikkeling en bescherming van drinkwater, meren en vochtige gebieden te bevorderen. Veel van de projecten waarbij Sika de gemeenschap betrekt, zijn gericht op het waarborgen van zuiverheid en versheid.
Duurzame ontwikkelingsprestaties van productievestigingen: vermindering van het waterverbruik en behandeling ter plaatse van industrieel water.

 
Activiteiten @ Sika
 • Communautair werk: "Water en klimaatbescherming" is een van de drie belangrijkste aandachtsgebieden van de projectfinanciering.
 • Maatregelen om het waterverbruik te verminderen of water te hergebruiken, vooral in geografische gebieden waar water schaars is. koeling in een gesloten circuit, overschakeling van openbaar water op oppervlakte- en grondwater, vermindering van de hoeveelheid drinkwater die bij de productie wordt gebruikt.
 • Door industrieel water te hergebruiken wil Sika haar waterverbruik op grotere schaal verminderen.
SDG 8 - Waardig Werk en Economische Groei
SDG 8

SDG

Duurzame, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen te bevorderen.

Meer Waarde - Minder Impact Focus

MAATSCHAPPELIJKE INZET

DOELSTELLINGEN 2023:

 • 10.000 werkdagen vrijwilligerswerk
 • 50 % meer projecten
 • 50 % meer directe begunstigden
 
Sika's Inzet

Met het eerste "Sika Cares"-programma helpt de onderneming lokale gemeenschappen bij de bouw en het onderhoud van infrastructuur voor sociale projecten. Belangrijke elementen zijn ook de bevordering van onderwijs en beroepsopleiding, alsmede projecten die gericht zijn op water- en klimaatbescherming.

 
Activiteiten @ Sika
 • Sinds 2015 heeft Sika wereldwijd 567 projecten gesteund op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid.
 • Verschillende projecten, bijvoorbeeld het "Inspire Project" in Tanzania, openen carrièremogelijkheden voor de jongere generatie en andere zijn gericht op de reïntegratie van gehandicapten op de arbeidsmarkt.
SDG 9 - Industrie, Innovatie en Infrastructuur
SDG 8

SDG

Veerkrachtige infrastructuur opbouwen, inclusieve en duurzame industrialisering bevorderen en innovatie aanmoedigen.

Meer Waarde - Minder Impact Focus

DUURZAME OPLOSSINGEN

DOELSTELLING 2023: 100 % van nieuwe productontwikkelingen met "duurzame oplossingen"

 
Sika's Inzet

Verstedelijking heeft een grote invloed op de bouwsector en de mobiliteit van de bevolking, en stimuleert ook de vraag naar Sika technologieën, oplossingen en producten. Dichte bevolkingsclusters en een zeer beperkte ruimte om te bouwen zijn factoren die bijdragen tot de bouw van wolkenkrabbers waarin van fundering tot dak gebruik wordt gemaakt van hoogwaardige, veilige en milieuvriendelijke bouwmaterialen. Grote aantallen mensen die in kleine gebieden wonen, vormen ook aanzienlijke uitdagingen op het gebied van infrastructuur, vervoer en energievoorziening, alsook culturele en vrijetijdsvoorzieningen.

 
Activiteiten @ Sika
 • Sika Oplossingen voor de aanleg van infrastructuur en de ontwikkeling van opkomende landen en ontwikkelingslanden.
 • Communautaire initiatieven ter ondersteuning van de plaatselijke infrastructuur.
 • Productinnovaties in de bouw en de industriële productie.
SDG 11 - Duurzame Steden en Gemeenschappen
SDG11

SDG

Steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam maken.

Meer Waarde - Minder Impact Focus
 

DUURZAME OPLOSSINGEN

DOELSTELLING 2023: 100 % van nieuwe productontwikkelingen met "duurzame oplossingen"


COMMUNITY ENGAGEMENT

DOELSTELLINGEN 2023:

 • 10.000 werkdagen vrijwilligerswerk
 • 50 % meer projecten
 • 50 % meer directe begunstigden
 
KLIMAATPRESTATIE

DOELSTELLING 2023: 12 % minder CO2-uitstoot per verkochte ton

 
Sika's inzet

Met haar duurzame ontwikkelingsstrategie "Meer Waarde - Minder Impact" streeft Sika naar het creëren van duurzame waarde voor mens en milieu, terwijl ze een gematigde en duurzame aanpak hanteert voor het gebruik van hulpbronnen. Om de toekomst op een duurzame manier vorm te geven, omvat het doelgebied "Klimaatprestaties" de vermindering van de CO2 -uitstoot, gekoppeld aan een verhoogde energie-efficiëntie in zijn meer dan 300 productievestigingen wereldwijd via een vermindering met 15 % van het verbruik van fossiele brandstoffen en elektriciteit per ton verkocht product tot 2023.

Een andere doelstelling is het gebruik van hernieuwbare elektriciteit met 50 % te verhogen. Innovatie legt ook sterk de nadruk op de ontwikkeling van duurzame producten. Een van de manieren om dit te bereiken is gebruik te maken van oplossingen die de klanten in staat stellen direct of indirect CO2-emissies te besparen of te verminderen. Een andere manier is om producten te gebruiken die klanten helpen bij het bouwen en exploiteren van duurzamere en CO-efficiëntere gebouwen.

 
Activiteiten @ Sika
 • Sika Oplossingen voor duurzaam bouwen en nieuwe vormen van mobiliteit.
 • Betonadditieven, spuitmachines en waterdichtingsmembranen maken efficiënt tunnelen mogelijk.
 • Composietmaterialen verlengen de levensduur van verouderende bouwconstructies, zoals bruggen, aanzienlijk.
 • Sterk presterende mortels met laag cementgehalte.
 • Wortelbestendige polymere membranen en dakbedekkingssystemen maken de installatie van groendaken mogelijk om het stadsklimaat te verbeteren.
 • Speciale betonreparatiemortels en -harsen verlengen de levensduur van bruggen en betonconstructies aanzienlijk.
 • Hulpstoffen voor beton maken seismische constructie mogelijk.
SDG 12 - Verantwoorde Consumptie en Productie
SDG 12

SDG

Zorgen voor duurzame consumptie- en productiepatronen.

Meer Waarde - Minder Impact Focus

AFVAL / WATER

DOELSTELLINGEN 2023:

 • 15 % minder afvalproductie per verkochte ton
 • 25 % hoger recyclingpercentage van totaal afval
 • 15 % minder waterverbruik per verkochte ton
 
ENERGIE

DOELSTELLINGEN 2023:

 • 15 % minder energieverbruik per verkochte ton
 • 50 % hernieuwbare elektriciteit
 
Sika's inzet

EFFICIËNTIE: Sika streeft ernaar de duurzame ontwikkelingsprestaties van haar productielocaties te verbeteren door het waterverbruik te verminderen en industrieel water lokaal te behandelen. De onderneming neemt maatregelen om het verbruik te verminderen of water van mindere kwaliteit te gebruiken, vooral in geografische gebieden waar water schaars is. Efficiënte productie betekent koeling in een gesloten circuit en overschakeling van openbaar water op oppervlakte- en grondwater, waardoor bij de productie minder drinkwater wordt gebruikt. Door industrieel water te hergebruiken, wil Sika haar waterverbruik op grotere schaal verminderen. Efficiënt gebruik van grondstoffen is van cruciaal belang voor alle Sika bedrijven, aangezien de productieprocessen materiaalintensief zijn en grote hoeveelheden niet-hernieuwbare hulpbronnen verbruiken. Efficiënte productie betekent in dit verband vermindering en hergebruik van productieafval en verpakkingsmateriaal.

 
Activiteiten @ Sika
 • De vermindering van het energieverbruik is het resultaat van een globale strategie: Sika is doorgegaan met het vervangen van verlichtingsoplossingen door de nieuwste LED-technologie.
 • Kortere productietijden leidden tot een hogere productie op bestaande productielijnen, wat resulteerde in een grotere energie-efficiëntie.
 • De vervanging van apparatuur en nieuwe installaties zoals motoren, airconditioning, verwarming/koeling en persluchtsystemen zijn gericht op nieuwe energie-efficiënte apparatuur.
 • Energie-efficiënte werking van elektromotoren met frequentieomvormers, lekdetectie en het verhelpen van luchtverliezen in persluchtsystemen, en energie-efficiënte koeling van proceswater door het gebruik van een koeltoren en een geoptimaliseerde logistiek.
 • Sika vermindert de hoeveelheid afval per verkochte ton door activiteiten uit te voeren zoals het optimaliseren van de productieplanning, het stroomlijnen van de organisatie van het productieproces en het hergebruiken van productieafval.
 • Water afkomstig van schoonmaakprocessen wordt hergebruikt.
 • Maatregelen om het verbruik te verminderen of niet-drinkbaar water te gebruiken: Efficiënte productie betekent koeling in een gesloten circuit en overschakeling van openbaar water op oppervlakte- en grondwater, waardoor de hoeveelheid drinkbaar water die bij de productie wordt gebruikt, wordt verminderd. Door industrieel water te hergebruiken, wil Sika haar waterverbruik op grotere schaal verminderen.
SDG 13 - Klimaatactie
SDG 13

SDG 13

Dringend actie ondernemen om de klimaatverandering en de gevolgen ervan tegen te gaan.

Meer Waarde - Minder Impact Focus

DUURZAME OPLOSSINGEN

DOELSTELLING: 100 % van nieuwe productoplossingen met "duurzame oplossingen"
 

KLIMAATPRESTATIE

DOELSTELLING: 12 % minder CO2-uitstoot per verkochte ton
 

ENERGIE

DOELSTELLINGEN:

 • 15 % minder energieverbruik per verkochte ton
 • 50 % hernieuwbare elektriciteit
 
Sika's inzet

De oplossingen van Sika zijn gericht op een schoon energieverbruik, lagere emissies en een lagere input voor meer productie. CO2-emissies zijn voornamelijk het gevolg van het verbruik van fossiele energie en kunnen bij Sika alleen worden beperkt door de energie-efficiëntie te verhogen. Het algemene doel is de CO2-uitstoot per verkochte ton tegen 2023 met 12 % te verminderen.

 
Activiteiten @ Sika
 • Duurzame innovaties om schoon energieverbruik, lagere emissies en minder input voor meer output mogelijk te maken. Sika producten vergen minder van het milieu en bieden meer duurzame ontwikkeling en een langere levensduur, wat resulteert in een kleinere totale ecologische voetafdruk.
 • De CO2-uitstoot per verkochte ton daalde van 31 kg CO2 per verkochte ton (2018) tot 27 kg CO2 per verkochte ton in 2019.
 • Sika vermindert het energieverbruik in haar industriële vestigingen en draagt bij tot de vermindering van de CO2 -uitstoot. Het energieverbruik per verkochte ton bedroeg 363 megajoule (2018: 424 megajoule), wat leidt tot een vermindering met 14,4 % ten opzichte van het voorgaande jaar.