Verantwoord Vorm Geven aan de Toekomst

Doestellingen 2023

Sika voert haar activiteiten op een verantwoorde manier uit en beperkt de klimaatverandering en de gevolgen daarvan.

DOELSTELLING: 12 % vermindering van de CO2-uitstoot per verkochte ton tot 2023

CO2 is onder meer een gevolg van het verbruik van fossiele energie, dat alleen kan worden verminderd door de energie-efficiëntie te verhogen. Sika werkt daarom aan een klimaatvriendelijke toekomst, niet alleen via haar producten en oplossingen, maar ook op haar eigen productievestigingen.    

Climate Neutral Now

SDG Climate Action

"Climate Neutral Now" is een initiatief dat in 2015 door UN Climate Change is gelanceerd om iedereen in de samenleving aan te moedigen actie te ondernemen om tegen het midden van de eeuw een klimaatneutrale wereld te helpen bereiken, zoals vastgelegd in de Overeenkomst van Parijs.

Sika staat achter de doelstelling om naar klimaatneutraliteit toe te werken door haar klimaatvoetafdruk in drie stappen te compenseren:

  • Hun broeikasgasemissies te meten
  • Deze zo veel mogelijk te verminderen en
  • Compenseren die niet kunnen worden vermeden door gebruik te maken van door de VN gecertificeerde emissiereducties (CER's)

Met haar duurzame ontwikkelingsstrategie "Meer Waarde - Minder Impact", die in 2019 werd bijgesteld, streeft de onderneming naar het creëren van blijvende waarde voor mens en milieu, en hanteert zij tegelijkertijd een gematigde en duurzame aanpak voor het gebruik van hulpbronnen.