Polyurethanes Voegafdichting Afdichtingsmiddel

Polyurethanen worden gebruikt om consumentengoederen zoals matrassen, sponzen, textiel, schoenzolen en vele andere producten te maken. Hoewel polyurethaanproducten zijn samengesteld uit polyolen en diisocyanaten, bevatten zij geen monomeer diisocyanaat meer wanneer zij volledig gereageerd en uitgehard zijn.

Polyurethanen zijn Veilig Vandaag en in de Toekomst

Sika - Safety First

Bij het werken met chemicaliën zoals lijmen en afdichtingsmiddelen zijn de voorzorgsmaatregelen in de veiligheidsinformatiebladen belangrijk voor de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de gebruikers. Eén-component polyurethaanlijmen en -kitten harden uit door reactie met atmosferisch vocht, en deze reactie is gebaseerd op de verknoping van pre-polymeren via hun isocyanaatgroepen.

Deze reactie, ook wel uitharding genoemd, zet het geëxtrudeerde vloeibare product om in een polyurethaanpolymeerverbinding met unieke eigenschappen. Bij het aanbrengen van dergelijke polyurethaanproducten kunnen gebruikers worden blootgesteld aan minimale hoeveelheden niet-gereageerde monomere diisocyanaten die zijn gebruikt bij de productie van dergelijke pre-polymeren. Zodra het product echter volledig is uitgehard, hebben de diisocyanaten gereageerd en zijn de uiteindelijke verbindingen volledig vrij van deze reactieve chemicaliën.

Impact van de REACH-wetgeving

  Normale Polyurethanen Sika Purform® Polyurethanen
Gehalte aan diisocyanaatmonomeren > 0,1 wt% < 0,1 wt%
Training (volgens REACH) Ja Nee
* afhankelijk van andere ingrediënten
   

De Europese Unie heeft nieuwe wetgeving aangekondigd om het gebruik van producten met meer dan 0,1% monomere diisocyanaten verder te beperken.

De nieuwe Europese ECHA-verordening vereist dat professionele bouw- en industriële gebruikers van producten met meer dan 0,1% vrije monomere diisocyanaten worden opgeleid en geïnstrueerd over de risico's van het werken met diisocyanaten en de bijbehorende vereiste risicobeheersmaatregelen. Als lid van FEICA, de Vereniging van de Europese Lijm- en Dichtingsmiddelenindustrie, zet Sika zich in om gebruikers voor te blijven op deze en andere voorschriften door de gezondheids-, veiligheids- en milieuaspecten van onze producten voortdurend te verbeteren.
 

Opties van Sika om de REACH-wetgeving Na te Leven

Sika biedt haar gebruikers verschillende opties om te voldoen aan het beperkte gebruik van diisocyanaten. De huidige oplossingen blijven beschikbaar, maar vereisen wel dat de gebruikers worden opgeleid en gecertificeerd. Daarnaast biedt Sika verschillende oplossingen op basis van polymeer met silane terminated polymers (STP) of Purform® technologie die geen bijkomende maatregelen vereisen voor de gebruikers.

Bestaande
oplossingen blijven gebruiken
Sika's
Purform®
oplossingen
Sika's
silane
terminated polymers (STP)

Alternatieve Producten Vinden zonder Training

Sika, als toonaangevende producent van afdichtingsmiddelen, lijmen en vloeren op basis van polyurethaan, neemt de gezondheid en veiligheid van gebruikers van Sikaflex®, SikaBond®, SikaTack®, Sika Boom® en Sikafloor® producten zeer serieus. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van een nieuwe reeks polyurethaan pre-polymeren met een ultralaag monomeergehalte, zodat onze producten onbeperkt gebruikt kunnen blijven worden door professionals.

Sika’s Purform® oplossingen

 

Sika Purform® Pure Performance red logo

Sika's silane terminated polymers (STP)

people with application equipment

Purform® lijmen en afdichtingsmiddelen met een ultralaag monomeergehalte

"Bij het omgaan met chemicaliën is het belangrijk de blootstelling eraan zo laag mogelijk te houden. De Europese Unie heeft een nieuwe wet ingevoerd om het gebruik van polyurethaanlijmen en -afdichtingsmiddelen verder te beperken. De nieuwe Sika Purform® technologie bevat niet meer dan 0,1% monomere diisocyanaten en valt niet onder deze beperking."

Door de Purform® technologie te gebruiken voor polyurethaanlijmen en afdichtingsmiddelen met hogere prestaties en een ultralaag gehalte aan diisocyanaatmonomeer, kunnen wij vandaag de uitdagingen van morgen aangaan.