Article Architect Daken

Veel vakantiefoto's uit het Middellandse-Zeegebied of het Midden-Oosten tonen een stadsbeeld van lichtgekleurde gebouwen met witte daken. Dit zijn al duizenden jaren traditionele architecturale kenmerken - en deze daken zijn in feite koeldaken. Hoewel koeldaken één van de meest kosteneffectieve manieren zijn om de binnentemperatuur in de zomer te verlagen, zijn ze nog niet op grote schaal toegepast in de westerse architectuur. In dit artikel leert u hoe koeldaken werken en hoe hun energie-efficiëntie wordt gemeten met de zonreflectie-index.

Hoe Werken Koeldaken?

Koeldaken hebben het vermogen zonlicht te weerkaatsen en warmte af te stoten omdat de daken zijn behandeld, bedekt of bekleed met materialen die speciale eigenschappen hebben. Dit zijn meestal witte daken en zij verminderen het hitte-eilandfenomeen, waardoor de thermische impact op het microklimaat en op de plaatselijke omgeving wordt geminimaliseerd. Moderne koeldaken omvatten sterk reflecterende thermoplastische en vloeibaar aangebrachte membranen en coatings die een hele reeks voordelen bieden gedurende een lange levensduur.

De volgende illustratie toont de energiestroom van zonlicht op een conventioneel plat dak (links) en een koeldak bedekt met een wit membraan of coating (rechts).
 

Reflection and energy flow on flat roofs with dark and white colors

De Efficiëntie van Koeldaken wordt Gemeten aan de hand van 3 Hoofdindicatoren:

ZONNEREFLECTIECOËFFICIËNT (SR)

Het vermogen van het oppervlak van een materiaal om zichtbare en niet-zichtbare zonnestraling (infrarood en ultraviolet) te weerkaatsen staat bekend als zonnereflectiecoëfficiënt, of albedo. De zonnereflectie varieert van 0 voor zwarte oppervlakken tot 1 voor witte oppervlakken. Witte oppervlakken hebben een hoge zonnereflectiecoëfficiënt en een lage absorptie, terwijl donkere oppervlakken een lage reflectiecoëfficiënt en een hoge absorptiecoëfficiënt hebben.

THERMISCHE EMISSIE (IE)

Het vermogen van een oppervlak om warmtestraling in het infrarode bereik (warmte) uit te zenden, wordt warmtestraling genoemd. De thermische emissie varieert van 0 tot 1, afhankelijk van het soort materiaal. Hoe hoger de emissie, hoe lager de oppervlaktetemperatuur zal zijn. Coatings op metaal hebben een lagere emissie dan polymere synthetische oppervlakken.

ZONREFLECTIE-INDEX (SRI)

De zonnereflectie-index (SRI) drukt het vermogen van een dakbedekkingsmateriaal uit om zonne-energie te reflecteren. Hij is zo gedefinieerd dat een standaard zwarte kleur (zonnereflectiecoëfficiënt van 0,05, emissiecoëfficiënt van 0,90) een waarde van 0 heeft, terwijl een standaard witte kleur (reflectiecoëfficiënt van 0,80, emissiecoëfficiënt van 0,90) een waarde van 100 heeft. Hoe hoger de SRI-waarde, hoe geschikter het materiaal voor gebruik op een koeldak. SRI-waarden kunnen zelfs hoger zijn dan 100. SRI-waarden worden berekend met behulp van de SR- en IE-waarden die zijn gedefinieerd in de ASTM E 1980-norm "Calculating Solar Reflectance Index of Horizontal and Low-Sloped Opaque Surfaces." In 2017 werd een soortgelijke Europese norm uitgegeven: "EN 17190 Flexibele platen voor waterdichting - Zonnereflectie-index".

Enkele Typische Koeldakkleuren en Initiële SRI-waarden

Cool roof colors and initial solar reflectance index values
Afbeelding: Donkere kleuren voldoen niet aan de eis SRI > 82 (beginwaarde) om in aanmerking te komen voor LEED-punten.

Koeldaken en Green Building Certificatiesystemen 

De voordelen van koeldaken en hun waarde voor gemeenschappen, het milieu en eigenaars van gebouwen worden erkend door certificeringssystemen voor groene gebouwen zoals Leadership in Energy and Environmental Design (LEED).

LEED is 's werelds bekendste en grootste certificatiesysteem voor groene gebouwen. Een derde partij controleert of een gebouw is ontworpen en gebouwd met strategieën om de duurzaamheidsprestaties te verbeteren.

LEED v4 is de laatste versie. Het erkent verschillende opties voor dakbedekkingsoplossingen in nieuwe gebouwen of renovatieprojecten die LEED-credits kunnen opleveren: energie-efficiënte dakbedekking, waterafvoerbeheer en hernieuwbare energie zijn allemaal belangrijke punten om te overwegen.

Het gebruik van een koeldaksysteem kan Credit 5, Optie 1 “Heat island effect – Roofing” opleveren in de categorie Site Sustainability (SS) van het LEED v4-protocol.

Internationale Verenigingen voor Koeldaken met Deelneming van Sika

Cool Roof Rating Council (CRRC) is een non-profitorganisatie die in 1998 in de VS is opgericht. Zij heeft een productbeoordelingsprogramma ontwikkeld in het kader waarvan bedrijven producten voor dakbedekkingsoppervlakken kunnen labelen met stralingseigenschappen. De CRRC vermeldt de gemeten stralingseigenschappen in zijn "Rated Products Directory". Voor meer informatie: www.coolroofs.org

European Cool Roofs (ECRC) is de Europese tegenhanger van de CRRC. Het is actief sinds 2011. Voor meer informatie: www.coolroofcouncil.eu. Het houdt ook een "Rated Product Directory" bij.

Cool Roof Rating Council Logo
European Cool Roofs Council Logo

Sika producten die geschikt zijn voor koeldaktoepassingen kunnen worden gevonden in de publiek toegankelijke Product Rating Databases van de Cool Roof Rating Council en European Cool Roofs.

Heinz Meier Portrait

Auteur
Heinz Meier
System Engineer
Solar Roof / Roofing Sustainability
Target Market Roofing
Sika Services AG