Waterproofing Hulpstof voor Beton Waterdicht Beton Beton

Waterdicht beton is een ondoordringbaar beton dat wordt gebruikt voor duurzame, waterdichte constructies. Om de waterdichtheid van het beton te verbeteren, kunnen waterbestendige hulpstoffen worden toegevoegd. Het ontwerpen en bouwen van een waterdichte betonconstructie is echter een systeembenadering, en waterdicht beton is daar slechts één onderdeel van. De waterdichtheid wordt bepaald door de eisen die worden gesteld aan de beperking van de waterdoorlatendheid via het beton zelf, de voegen, de installatieonderdelen en de scheuren.

Belangrijkste Voordelen van het Sika® Waterdicht Betonsysteem

  • Tijdsbesparing in de ontwerp- en bouwfase, omdat er geen ingewikkelde detaillering en installatie meer nodig is
  • Kosteneffectief in vergelijking met andere systemen
  • Levert maximale gebruiksoppervlakte voor de gebruiker
  • Gemoedsrust voor de eigenaar, ontwerper, aannemer en eindgebruiker van het gebouw

Sika® Waterdicht Betonsysteem Componenten

Concrete Mix Render


Sika® WT-100 serie is een reeks poriën-blokkerende hulpstoffen.

Sika® WT-200 serie is een reeks van kristallijne poriën-blokkerende en zelf-herstellende hulpstoffen.

Concrete Slab


Sika® ViscoCrete® kan worden gebruikt voor een lagere water-cement verhouding, waardoor de omvang van de capillaire structuur kleiner wordt.

Sika Waterbar Illustration


Sika® Waterbar wordt gebruikt om uitzetvoegen (beweging) en constructievoegen (geen beweging) waterdicht te maken.

Sikaswell Illustration


SikaSwell® profielen en afdichtingsmiddelen zwellen op in contact met water om bouwvoegen (niet-bewegende voegen), dienstingangen en doorvoeren af te dichten.

Sikaswell Illustration


SikaSwell® ringen en pluggen en Sikadur®-31 worden gebruikt voor het afdichten van bekistingspengaten tegen het binnendringen van water.

Concrete Wall Antisol


Sika® Antisol®  is een vloeibaar aangebracht nabehandelingsproduct om vroegtijdig waterverlies van vers beton te voorkomen.

SikaDur Combiflex Illustration


Sikadur-Combiflex®-SG is een hoogwaardig afdichtingssysteem voor voegen en scheuren.