Hulpstof voor Beton Beton Duurzame Technologie Hulpstof voor Cement

Beton is in vele opzichten een ideaal bouwmateriaal - plaatselijk beschikbaar, goedkoop, perfect composietmateriaal in combinatie met staal en zeer duurzaam en gemakkelijk te verwerken wanneer het wordt gebruikt met Sika producten. Uit ecologisch oogpunt is het echter niet zo perfect - het is de op één na meest gebruikte stof op aarde, na water, die veel hulpbronnen verbruikt, het belangrijkste ingrediënt is verantwoordelijk voor 7% van de wereldwijde CO₂-uitstoot en de productie is een energie-intensief proces.

Waarom Is het van Belang

Toekomstige regelgeving, zoals de Europese Green Deal, de Amerikaanse Green New Deal of de Green Strategy van China, zal een sterk positief effect hebben op de koolstofvoetafdruk en het recyclingpercentage van de bouwsector.  Er zijn echter aanzienlijke uitdagingen om aan de nieuwe normen te voldoen.

Drie grote uitdagingen waarmee de betonbouwindustrie vandaag wordt geconfronteerd, zijn:
  1. Koolstofreductie: Aanpak van de hoge koolstofvoetafdruk van beton als gevolg van cement, dat verantwoordelijk is voor 7 % van de wereldwijde koolstofemissies
  2. Hulpbronnenefficiëntie: Vermindering van het hoge grondstoffenverbruik van beton, dat na water de meest verbruikte stof op aarde is
  3. Productiviteitsstijging: Optimalisering van de verwerking van beton, omdat de bouwsector het grootste potentieel van alle industrieën heeft om de productie-efficiëntie te verhogen
Worker men pouring fresh concrete into rebar for Limmat building in Zurich, Switzerland

Drie Belangrijke Uitdagingen voor Sika

65 miljoen
ton CO₂-uitstoot kan jaarlijks worden bespaard dankzij de hulpstoffen van Sika die het cementverbruik en het klinkergehalte verlagen!
Elk jaar kan
6 miljard
liter water worden bespaard dankzij geoptimaliseerde betonmixontwerpen met Sika betonadditieven!
Dankzij de effecten die dankzij de Sika producten in de gehele waardeketen van het beton kunnen worden bereikt, kunnen de productie en de toepassings-
efficiëntie
aanzienlijk worden verbeterd!

Koolstofreductie

Het Voortouw Nemen om de CO2-uitstoot te Verminderen

De productie van cement, het belangrijkste bestanddeel van beton, is verantwoordelijk voor ongeveer 7 % van de wereldwijde koolstofuitstoot.

Sleutelfactoren voor de toekomst van de cementindustrie zijn onder meer: optimalisering van de kwaliteit van de cementproductie, pogingen om de per ton geproduceerde cement benodigde energie te verminderen, en het gebruik van alternatieve grondstoffen in de betonmix.

De cementindustrie staat nu voor twee hoofddoelstellingen: vermindering van het klinkergehalte en gebruik van alternatieve materialen. De vermindering van klinker in de cementproductie is vele jaren geleden begonnen. Het zoeken naar nieuwe alternatieve componenten als onderdeel van het bindmiddel is reeds aan de gang en zal zeker nog tientallen jaren duren. Deze twee doelstellingen zullen ook in de komende decennia een grote uitdaging zijn, die knowhow van alle betrokken partijen vereist om de CO2-uitstoot te verminderen.

Sika is, als wereldwijd leidende onderneming op het gebied van hulpstoffen voor beton en cementadditieven, uw partner bij de ontwikkeling van producten die deze uitdaging ondersteunen.

Black vector icon CO2 emissions cloud down arrow

Drie Manieren om de CO2-uitstoot te Verminderen

Grinding mill using SikaGrind additives inside a cement plant
SikaGrind® helpt het energieverbruik bij de cementproductie te optimaliseren

Door SikaGrind® te gebruiken tijdens het cementproductieproces, wordt de aantrekkingskracht van fijne deeltjes tijdens het malen verminderd. Dit effect helpt het bekleden van het moleninterieur te voorkomen en agglomeratie te verminderen, wat resulteert in een verhoging van de productiviteit (t/u) bij constant vermogen (W).

Op die manier wordt het rendement van de molen tijdens de cementproductie verbeterd, wat een aanzienlijke besparing van energie en CO2-uitstoot oplevert.

-10 %
van KWh per ton geproduceerd cement
+15 %
toename van de cementproductie
Sika engineer with rebar concrete cement in front of 3D blueprint building construction
Sika's additieven om CC en LC³ technologie mogelijk te maken

Door SikaGrind® CC (gecalcineerde klei)-additieven te gebruiken bij de productie van CC-cement of LC3 (kalksteen-cement met gecalcineerde klei) kan de hoeveelheid klinker die per ton cement wordt gebruikt mogelijk worden verminderd en kan het gebruik van gecalcineerde klei (die een lagere verbrandingstemperatuur vereist dan traditionele klinker) worden verhoogd. 

Op die manier kan een aanzienlijke vermindering van de CO2-voetafdruk worden bereikt, vooral door het grootschalige gebruik van gebrande klei in cement en beton.

Tot
50 %
klinkervermindering door toevoeging van SCM (aanvullend cementgebonden materiaal) aan cement
Met gecalcineerde kleitechnologie kan
30-40 %
van de CO₂-uitstoot worden verminderd in vergelijking met gewoon cement.¹

¹Bron: Global Cement Review

Illustration of Sika funnel and admixtures added to concrete recycling reCO2ver process to sequester carbon dioxide
Met Sika reCO2ver​ kan beton volledig worden gerecycleerd

Door gebruik te maken van het Sika reCO2ver-proces voor betonrecycling kunnen bouwmateriaalcomponenten volledig worden gescheiden. Met het reCO2ver-proces wordt kooldioxide vastgelegd. Hierdoor kan de ecologische voetafdruk van bouwwerken verder worden verkleind. Waardevol zand, grind en poeder, die als additieven kunnen worden gebruikt, worden teruggewonnen.

Op die manier kan beton onbeperkt worden gescheiden in zijn hoofdbestanddelen, schone aggregaten en gedeeltelijk reactieve poeders, voor verder gebruik in beton.

50 kg
CO₂ wordt gebonden in één ton oud beton dat in het reCO₂ver-proces wordt behandeld
Alle
bestanddelen van oud beton kunnen worden gerecycleerd in het Sika reCO₂ver-proces

Hulpbronnenefficiëntie

Beveiliging en Bescherming van Hulpbronnen

Beton is het belangrijkste bouwmateriaal ter wereld. Elke kubieke meter beton heeft ongeveer 900 kg zand, 1.100 kg grove toeslagstoffen, 300 kg cement en 180 liter water nodig.

Enkele mogelijkheden om hulpbronnen in de betonbouw veilig te stellen en te beschermen zijn:

  • het cement- en watergehalte in beton te optimaliseren
  • nieuwe open bronnen van grondstoffen om te gebruiken voor beton
  • de hoeveelheid gebruikt beton te verminderen

 

Sika neemt het voortouw om klanten over de hele wereld te ondersteunen bij het optimaliseren van betonrecepten en het realiseren van de eisen van de bestekschrijvers. Het is van cruciaal belang om de betonvereisten van een project te realiseren met de best mogelijke verhouding tussen prestaties, duurzaamheid en kosten.

Black vector icon water tap dripping

Drie Manieren om Hulpbronnen te Besparen

Worker in boots pouring concrete over rebar
Sika® ViscoCrete® minimaliseert water en optimaliseert cement

Door het gebruik van Sika® ViscoCrete® tijdens de betonproductie wordt de vloeibaarheid van beton verbeterd dankzij een lager watergehalte als gevolg van het absorptiegedrag. De vermindering van het watergehalte leidt tot een hogere structurele dichtheid en een verminderde porositeit in de cementstructuur.

Op die manier bereiken betonstructuren een aanzienlijk betere duurzaamheid en mechanische eigenschappen.

Verminderde waterbehoefte met tot
35 %
waterbesparing per kubieke meter beton
Verhoogde efficiëntie en duurzaamheid met
+25 %
hogere mechanische eindeigenschappen
Precast colored concrete facade with Sika concrete admixtures at Limmat building in Zurich
SikaControl® helpt de levensduur te maximaliseren

Door SikaControl® te gebruiken als onderdeel van het betonmixontwerpconcept worden de duurzaamheidseigenschappen van beton gemaximaliseerd. Dit wordt mogelijk gemaakt door de krimpeigenschappen te verminderen, de waterdichtheid van de constructie te verbeteren of de ongewenste interactie van aggregaten met bindmiddelen of agressieve wateraanval te beheersen.

Op die manier wordt de duurzaamheid sterk verbeterd en blijven duurzame betonstructuren bestaan.

Tot
40 %
krimp- en scheurvermindering van betonconstructies
Tot
50 %
minder waterindringing in blootliggende betonconstructies
Challenging aggregates illustration showing concrete safe with dial
Sika CODE maakt het gebruik van alternatieve aggregaten mogelijk

Met het Sika CODE-concept is een gecontroleerd gebruik van gefabriceerd, gerecycleerd of gebroken zand en aggregaten mogelijk. Het concept biedt stappen voor het identificeren van mogelijke oplossingen voor talrijke uitdagingen met betrekking tot aggregaten.

Op deze manier kan het wereldwijde gebrek aan natuurlijke hulpbronnen voor zand en aggregaten van hoge kwaliteit worden aangepakt, wat bijdraagt aan de stabilisering van de kwaliteit van de dagelijkse betonproductie.

Bereik
100 %
betonkwaliteit door het gebruik van gerecycleerde aggregaten
Gecontroleerde en uniforme
beton- kwaliteit
met gefabriceerde toeslagstoffen en zand

Productiviteitsstijging

Effectief en Efficiënt Beton Aanbrengen

2.500 kg per kubieke meter beton moet worden verwerkt, vervoerd, geplaatst en uitgehard om het universele bouwmateriaal te krijgen.

Of het nu gaat om verbetering van bouwprocessen (bijv. SCC - zelfverdichtend beton), efficiënt gebruik van energie (bijv. uitharding met stoom) of alternatieve bouwmethoden (bijv. modulair bouwen), deze benaderingen dienen allemaal om de productiviteit op de bouwplaats te verhogen.

Het is voor elke partner in de waardeketen van essentieel belang om het betonbouwmateriaal zo efficiënt mogelijk te benutten. Samen met ontwerpers, betonproducenten en aannemers ontwikkelt en realiseert Sika betonconcepten die de productiviteit verhogen en tegelijkertijd een veilige bouw garanderen.

Black vector icon chart gears efficiency

Drie Manieren om de Productiviteit te Verhogen

Prefabricated elements produced with Sika precast concrete admixtures
SikaRapid® verkort de uithardingstijd van beton

Door het gebruik van SikaRapid® worden de voordelen van beton met vroege sterkte gemaximaliseerd door de ontwikkeling van vroege sterkte aanzienlijk te versnellen. Met deze verbetering kan de cyclustijd bij de productie van betonelementen worden geoptimaliseerd, kan de bouwsnelheid worden verhoogd en kan de verwarmingsenergie worden verminderd (vooral belangrijk in de winter).

Op deze manier wordt de vraag naar externe stroomvoorziening geminimaliseerd en wordt de uithardingstijd tijdens het bouwproces geoptimaliseerd.

Meer dan
50 %
tijdsbesparing (uithardingstijd) om ontvormingseigenschappen te bereiken
Tot
20 %
energiebesparing tijdens het uithardingsproces van beton met vroege sterkte
Worker in boots pouring concrete out of truck pump pipe over rebar for concrete slab
SikaPump® laat het beton vloeien in leidingen

Door SikaPump® hulpstoffen te gebruiken tijdens de betonproductie, verbeteren de smeereigenschappen van de hulpstoffen de stroming van beton onder druk in dichte-stroomtoepassingen. Zelfs met verwerkte toeslagmaterialen zal een constante betondoorstroming plaatsvinden - een belangrijk voordeel.

Op die manier worden de prestaties verbeterd, de vraag naar energie verminderd en het materiaalverbruik geminimaliseerd.

+30 %
vermindering van discontinue betontoevoer in leidingen
Efficiënt
verpompen van verwerkte toeslagstoffen in beton
Ready-mix concrete mixing truck driving through yellow field with trees and blue sky
Sika ViscoFlow® waarborgt de vereiste verwerkbaarheidstijd

Door gebruik te maken van Sika ViscoFlow® hulpstoffen kunt u de verwerkbaarheid van beton gedurende meerdere uren regelen zonder extra vertraging. Dit is vooral belangrijk voor bouwplaatsen in de stad met druk verkeer of in afgelegen gebieden, met lange transporttijden tot gevolg.

Op die manier wordt de betonkwaliteit tijdens het transport niet beïnvloed en hoeven er vóór het aanbrengen geen verdere ingrediënten te worden toegevoegd.

3 tot 5 keer
langere
verwerkbaarheid van vers beton in betontrucks
Ongewijzigde
kwaliteit
van betonduurzaamheid na transport

Hoe Kan Sika Duurzaamheid Ondersteunen Los van Producten?

Sika voorziet haar klanten van product- en systeemoplossingen om hen te leren over duurzaamheid binnen de beton- en cementmarkt, zodat zij de nieuwste uitdagingen onder ogen kunnen zien en aanpakken.

Sika ontwikkelt digitale oplossingen voor en met partners om iedereen in de waardeketen in staat te stellen de prestaties en duurzaamheid binnen het betonbouwproces te optimaliseren.

Mobile screen showing Sika concrete Sand App welcome page with sand castle and hot air balloon

Duurzaamheid en Sika

Green plants growing on highrise building with blue sky

Als wereldwijd opererende onderneming zet Sika zich in voor duurzame ontwikkeling. De onderneming neemt haar verantwoordelijkheid door duurzame oplossingen te bieden voor energie-efficiënt bouwen en milieuvriendelijke voertuigen. Door gebruik te maken van Sika producten kunnen klanten van Sika de nieuwste uitdagingen op het gebied van duurzaamheid met succes aangaan.