Sika® Injection-101 RC

Flexibel PU-injectieschuim voor tijdelijke waterafdichting

Sika® Injection-101 RC is een laag viskeus, snel schuimend, solventvrij, met water reagerend polyurethaan injectieschuimhars dat uithardt tot een dicht flexibel schuim met een fijncellige structuur.

  • Er vindt geen reactie plaats tenzij bij rechtstreeks contact met water.
  • Sika® Injection-101 RC kan worden geïnjecteerd als een 1-component systeem.
  • De vrije schuimexpansie in contact met water bedraagt tot 40 keer.
  • De reactiesnelheid (schuimvorming) wordt beïnvloed door temperaturen van het gemengde materiaal, van de bouwstructuur, en van het water waarmee het product in contact komt, alsook door de hydrodynamische omstandigheden.
  • Bij koude temperaturen (< +10°C) kan de reactietijd van Sika® Injection-101 RC versneld worden door toevoeging van Sika® Injection-AC10.