Sikafloor®

Wilt u weten hoe snel u uw vloerinstallatie met Sikafloor® epoxyvloerproducten kunt voltooien? Gebruik de rekentool om de uithardingstijd aan te passen aan uw projectbehoeften en ontdek de optimale producten voor het meest efficiënte installatieproces.

Maak optimaal gebruik van onze snel uithardende epoxy producten

Vul onderstaande velden in van de opbouw van de primer en/of schraaplaag met de rollaag van het aan te brengen vloersysteem. Selecteer de projectgrootte en de temperatuur van de ondergrond tijdens applicatie om te bepalen wanneer u de volgende laag aan kunt brengen en wanneer de volledige vloerafwerking in gebruik genomen kan worden. Na het invullen van de calculator ontvangt u de optimale combinatie van producten om uw vloerenproject snel te voltooien. 

Lees de volledige disclaimer

De hierin opgenomen informatie en alle andere adviezen worden te goeder trouw gegeven op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met de producten wanneer deze op de juiste wijze worden opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. De informatie geldt alleen voor de hierin uitdrukkelijk genoemde toepassing(en) en product(en) en is gebaseerd op laboratoriumtests die de praktijktests niet vervangen. In geval van veranderingen in de parameters van de toepassing, zoals veranderingen in de ondergrond etc., of in geval van een andere toepassing, raadpleeg de technische dienst van Sika alvorens Sika producten te gebruiken. De hierin opgenomen informatie ontslaat de gebruiker van de producten niet van het testen ervan voor de beoogde toepassing en het beoogde doel. Alle bestellingen worden aanvaard onder onze huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers moeten altijd de meest recente uitgave van het lokale productinformatieblad voor het betreffende product raadplegen.
De berekening van de dekking is een gemiddelde en kan variëren afhankelijk van de omstandigheden op de bouwplaats.