Sikafloor®-54 Booster

Uithardingsversneller voor epoxyhars

Sikafloor®-54 Booster is een vloeibare tertiair amine uithardingsmiddel dat toegevoegd wordt aan Sikafloor® epoxy harsen om het uithardingsproces te versnellen.

  • Eenvoudig om toe te voegen aan en te mengen in Sikafloor® epoxyhars

De Sikafloor® Booster 54, een nieuw systeem met booster = vloer leggen op één dag bij 20 °C. Standaard systeem  (oude manier), is vloer leggen op 3 dagen.