Ontdek het eerste thermoplastisch dakmembraan ter wereld met Cradle to Cradle certificatie

CRADLE TO CRADLE CERTIFIED™ is een wereldwijd erkende maatstaf voor veiligere, duurzamereproducten gemaakt voor de circulaire economie. Productontwikkelaars, fabrikanten en merken overde hele wereld vertrouwen op de Cradle to Cradle Certified Product Standard als een transformatiefpad voor het ontwerpen en maken van producten met een positieve impact op mensen en planeet.

Om een certificering te krijgen, worden producten beoordeeld op ecologische en sociale prestaties invijf cruciale duurzaamheidscategorieën:

Materiële gezondheid
De categorie materiële gezondheid helpt ervoor te zorgen dat producten worden gemaakt met chemicaliëndie zo veilig mogelijk zijn voor mens en milieu door middel van een proces van het inventariseren,beoordelen en optimaliseren van materiaalchemicaliën.

Hergebruik van materiaal
De categorie materiaalhergebruik heeft tot doel het concept van afval in een productiecyclus te elimineren,van productie tot gebruik en hergebruik.

Hernieuwbare energie
De categorie hernieuwbare energie helpt ervoor te zorgen dat producten worden geproduceerd met behulpvan hernieuwbare energie, zodat de impact van klimaatveranderende broeikasgassen als gevolgvan de productie van het product wordt verminderd of geëlimineerd.

Waterbeheer
De categorie waterbeheer helpt ervoor te zorgen dat water wordt erkend als een waardevolle hulpbron,dat waterschuren worden beschermd en dat schoon water beschikbaar is voor mensen en alle andere organismen.

Sociale rechtvaardigheid
De categorie sociale rechtvaardigheid streeft naar een bedrijfsvoering die recht doet aan alle mensen ennatuurlijke systemen die bij de productie van een product betrokken zijn.

Woman standing on a rooftop with arms wide open, having a whole city under her foot.

Unieke hybride technologie voor een slimmere ervaring op het dak. 
Sarnafil ®AT voor de volgende generatie.
Het resultaat van deze gepatenteerde hybride technologie is een veelzijdig en eenvoudig te plaatsen membraan dat een duurzame dakafdichting garandeert.

Even eenvoudige te plaatsen als PVC
Even flexibel als EPDM
Even duurzaam en ecologisch als FPO