Sikagard®-715 W

Mos- en algenverwijderaar

Sikagard®-715 W is een watergebaseerde oplossing voor het verwijderen van mos, korstmos en algen.

  • Watergedragen vloeistof met uitstekende reinigingseigenschappen op zowel gladde- als poreuze oppervlakken
  • Goed penetratie- en dispersievermogen
  • Vrij van organische oplosmiddelen
  • Fosfaatvrij
  • Geen vrijgave van schadelijke of irriterende dampen (geen risico bij binnentoepassing)
  • Verenigbaar met de meeste bouwmaterialen zoals baksteen, natuursteen, beton, hout, aluminium, staal, alsook plastieken materialen, rubber en geverniste oppervlakken
  • Veroorzaakt geen verkleuring noch vlekvorming van de hierboven vermelde materialen
  • Niet als biocide beschouwd volgens het oogpunt van de richtlijn 98/8/EC - bevat geen enkel ingrediënt met biocide werking
  • Conform de Europese richtlijn No. 648/2004 voor detergenten. Bestanddelen: < 5% niet-ionische oppervlakte-actieve stoffen, < 5% fosfonaten