Betonbescherming betekent ook het beschermen van de ingebedde stalen staven tegen corrosie. Dit kan door het aanbrengen van een beschermende laag op de wapening, door het gebruik van corrosieremmers of door kathodische bescherming.