Sika® FerroGard®-315 Duo

HYBRIDE ANODE VOOR HET AFZWAKKEN VAN CORROSIE

Sika® FerroGard®-315 Duo is een discrete opofferingsanode op basis van zink die ingeboord wordt buiten de herstelzone, en wordt bevestigd in constructies van gewapend beton die gaan corroderen door indringing van chloriden. Sika® FerroGard®-315 Duo is een galvanische anode met een dubbele technologie, die zowel met opgelegde stroom als opofferingsanode kan gebruikt worden. Sika® FerroGard®-315 Duodiscrete anodes worden geplaatst in met chloriden vervuild, maar wel gezond beton, en dit buiten de betonherstellingszones. De anode werkt in 2 fasen: 1ste fase - een opgelegde stroom wordt van de Sika® FerroGard®-315 Duo anode naar het staal gestuurd via een tijdelijke stroomvoorziening. In deze fase wordt de passieveringslaag op het betonstaal versterkt en worden agressieve chloorionen weggeduwd. 2de fase - aan het einde van de 1ste fase wordt de stroom verwijderd. De anode fungeert dan als een lange termijn opofferingsanode die verdere corrosie voorkomt.

 • Geen langdurige stroomvoorziening nodig
 • Een verscheidenheid aan maten die passen bij de bouwstructuur en de levensduur die gewenst is
 • Levert initieel een opgelegde stroom met behulp van een tijdelijke stroomvoorziening
 • Creëert een passieve omgeving tijdens de toepassing van de opgelegde stroom en trekt agressieve ionen naar de anode toe
 • Versterkt de passieveringslaag rondom de wapeningsstaven
 • Werkt als een opofferingsanode zonder de vereiste van een externe voeding
 • Geen onderhoud op lange termijn
 • Indien nodig kunnen herhaalde passiveringsladingen worden toegepast
 • Minimale kosten op lange termijn
 • De prestaties kunnen gemonitord worden
 • Kosteneffectieve, duurzame oplossing voor corrosiebeheersing
 • Geen risico op waterstofbrosheid (afhankelijk van het ontwerp)