Sika® FerroGard®-510 Patch

Discrete anode voor het tegengaan van corrosie door het ringanode effect in de zones juist naast de betonherstelling

Sika® FerroGard®-510 Patch is een discrete opofferingsanode op basis van zink, die ingeboord buiten de te herstellen zone, in constructies van gewapend beton die corroderen ten gevolge van de inwerking van chloriden en/of carbonatatie. Sika® FerroGard®-510 Patch anodes worden langs de omtrek van de reparatiezone geplaatst en aan de wapening vastgemaakt vooraleer een betonherstelsysteem aan te brengen. De wapening juist naast het herstelde gebied loopt namelijk het grootste risico op corrosie doordat de wapening in de herstelde zone door het aanbrengen van de hoog alkalische herstelmortel terug zijn oorspronkelijke passieve toestand/electrisch potentiaal aanneemt, dat dan verschillend is van het potentiaal van de wapening in het beton juist naast de herstelling. Sika® FerroGard®-510 Patch anodes offeren zich preferentieel op om de wapening in het moederbeton juist naast de herstelde zone te beschermen tegen verdere corrosieschade door het ringanode / halo effect. Daarenboven  kunnen met deze Sika® FerroGard®-510 Patch anodes klassieke herstelmortels, hechtlagen en betonstaalbeschermende coatings gebruikt worden, aangezien ze in het moederbeton ingeboord worden en dus niet in de herstelmortel ingebed worden.

  • Sika® FerroGard®-510 Patch anodes offeren zich preferentieel op om de wapening in het moederbeton juist naast de herstelde zone te beschermen tegen verdere corrosieschade
  • Beschermt tegen het ringanode effect juist buiten de herstelzone
  • Geen lange termijn onderhoudskosten
  • Versterkt de passieve laag op de wapening
  • Geen snelle oplossing/verbruik van de activerende componenten
  • Snelle installatie - geen bijkomende beton uit te breken
  • Er kunnen standaard hechtlagen voor beton en betonstaalbeschermende coatings gebruikt worden
  • Herstelmortels met een hoge elektrische weerstand mogen gebruikt worden
  • Prestaties kunnen opgevolgd/gemeten worden
  • Kosteneffectieve oplossing voor beheersing van de corrosie van het betonstaal