Sika® FerroGard®-715 Reba

DISCRETE ANODE VOOR HET VERMINDEREN VAN CORROSIEVORMING TER HOOGTE VAN DE BEGINNENDE ANODES IN DE ZONE JUIST NAAST DE HERSTELDE ZONES, EN VOOR CORROSIEPREVENTIE IN NIEUWE CONSTRUCTIES

Sika® FerroGard®-715 Reba is een discrete opofferingsanode op basis van zink, die geplaatst wordt binnenin een met reparatiemortel herstelde zone, in constructies van gewapend beton waar corrosie optreedt ten gevolge van indringing van chlorides.
Sika® FerroGard®-715 Reba anodes worden langs de omtrek van de te herstellen zone geplaatst en op de wapening bevestigd vooraleer over te gaan tot de betonherstelling. Reden is dat de wapening juist buiten de herstelde zone het grootste risico op corrosie loopt door de vernieuwde passiverende omstandigheden voor de wapening in de herstelde zone.
Sika® FerroGard®-715 Reba anodes corroderen eerder dan de wapening rond deze anodes, waardoor ze bescherming bieden tegen schade door beginnende corrosie in de omslagzones.
In de nieuwbouw kan Sika® FerroGard®-715 Reba op specifieke posities op de beugels van de wapening geplaatst worden, om corrosie in maritieme omgevingen te voorkomen.

  • Sika® FerroGard®-715 Reba anodes corroderen eerder dan de wapening in de omgeving deze anodes, en bieden zo bescherming tegen verder corrosieschade.
  • Bescherming tegen beginnend anode-effect juist buiten de herstelde zone.
  • Geen lange termijn onderhoudskosten.
  • Versterkt de passiverende laag op de wapening.
  • Geen snelle vrijgave van activerende componenten.
  • Snelle installatie - geen extra beton te verwijderen.
  • De doeltreffendheid kan worden gemonitord.
  • Kosteneffectieve oplossing voor corrosiebeheersing