SikaTard®-930

Bindingsstabilisator voor beton en mortel

SikaTard®-930 is een toeslagstof die ontwikkeld is voor de beheersing van de hydratatie van cement. SikaTard®-930 stabiliseert betonmengsels zonder dat deze gaan uitharden voor een langere periode en zonder negatieve invloed op hun kwaliteit.

  • SikaTard®-930 blokkeert de hydratatie van het cement. Dit in tegenstelling tot andere stabilisatoren of vertragers, die enkel de hydratatie van beton vertragen.
  • De werking van SikaTard®-930 kan onmiddellijk worden stopgezet door Sika® Sigunit® als versneller te gebruiken. Zo zal de hydratatie van het eerder gestabiliseerde spuitbeton onmiddellijk worden hervat.
  • SikaTard®-930 bevat geen chloriden of andere materialen die corrosie bevorderen. Het kan dus zonder voorbehoud worden gebruikt bij de bouw met gewapend beton.