Sika® VZ 10 con. 13% BT

Sika® VZ 10 con.13 % BT, bindingsvertrager zonder vloeibaarmakende nevenwerking, wordt gebruikt om de verwerkbaarheid van beton te verlengen.

Sika® VZ 10 con.13 % BT zorgt voor:

  • De tijdelijke afscherming van het cement tegen het mengwater
  • Een langzamere vorming van reactieproducten (C3A fase) die leiden tot verstijving en verharding
  • Pieken in de hydratatiewarmteontwikkeling van beton worden vermeden
Dit geeft de volgende eigenschappen aan beton:
  • Langere verwerkbaarheid
  • Geringere toename van de betontemperatuur
  • minder neiging tot scheuren door thermische spanningen