Sika® Beschleuniger BE 5

Chloorvrij verhardingsversneller - Antivries.

"Gebruiksklaar" beton

Sika BE 5 wordt aangeraden voor elk beton waarbij de weers-omstandigheden het niet meer toelaten om een normale ontkistingstijd te bekomen op de werf. Het is wel aangeraden om Portlandcement te gebruiken.

Prefabricatie

Sika BE 5 veroorzaakt een sterke versnelling van de binding. Daardoor kan hijsteeds gebruikt worden indien het productieritme moet versneld worden of indien dedroogtijd moet verminderd worden. Het is uiterst geschikt voor prefabricatie van palen, dallen en gevelpanelen, enz. en in het algemeen voor gewapende betonelementen.