Sika® Stabilizer-4 R

Sika Stabilizer 4R iseen hulpstof die de stabiliteit en cohesie van beton en mortelverhoogt.

Sika Stabilizer 4R biedt de volgende kenmerken en voordelen aan de eigenschappen van vers beton:

  • Belangrijk verhoging van de interne cohesie van het mengsel.
  • Vermindering van de gevoeligheid aan de variatie van de bestanddelen van beton.
  • Homogene mengsel.
  • Vermindering van de bleeding.
  • Vermindering van de risico op ontmenging.

Sika Stabilizer 4R bevordert de plaatsing van beton als volgt:

  • Vermindering van de verdichtingsgebrekken.
  • Gladdere oppervlakken.
  • Verbetering van het verpompen.
  • Bescherming van het materieel en verhoging van zijn levensduur.

Sika Stabilizer 4R bevat geen chloor noch andere bestanddelen die de corrosie van het staal kunnen bevorderen. Hij is dus geschikt voor gebruik in structuren in gewapend- of voorgespannen beton.