SikaControl® E-150

POLYMEERDISPERSIE VOOR VLOEISTOFDICHTE BETON

SikaControl® E-150 is een gebruiksklare polymeerdispersie voor speciale toepassingen in beton, voornamelijk voor het bekomen van vloeistofdichte beton en als tussenlaags nabehandelingsmiddel.

SikaControl® E-150 is een verzepingsbestendige weekmakerdispersie en emulgatorvrije polymeerdispersie. Het product zorgt in het beton voor:
 • Verbeterde capaciteit om het water vast te houden
 
 • Netwerk van plastieken deeltjes bij verdamping van het water
 • Bronnen van kunststoffen voor blootstelling aan vloeistoffen
 • Opvullen van holtes in de verharde cementsteenstructuur
Dit veroorzaakt in polymeergemodificeerde beton:
 • Betere samenhang
 • Dichtere structuur
 • Verhoogde weerstand tegen chemische aantasting
 • Verhoogde weerstand tegen vorst/dooi cycli en dooizouten
 • Hogere buigtreksterkte
 • Verhoogde duurzaamheid
 • Lagere elasticiteitsmodulus
 • Mindere scheurgevoeligheid
 • Goede hechting
Voordelen als tussenlaags nabehandelingsproduct:
 • Onmiddellijke bescherming tegen vroegtijdige verdamping van het aanmaakwate voor nog niet beloopbare betonoppervlakken
 • Vergemakkelijkt het gladmaken van het beton en kan in het oppervlak ingewerkt worden (kunststofverbetering van het oppervlak)