Sika® Pump

Hulpstof voor een betere verpompbaarheid van beton

Sika® Pump is een universele betontoeslagstof die dient om de verpompbaarheid van moeilijke betonmengsels te verbeteren en de betonpompen en leidingen te beschermen tegen buitensporige slijtage.

  • Sika® Pump verhoogt aanzienlijk de interne cohesie, plasticiteit en flexibiliteit van vers beton. Dit verbetert enorm de verwerkbaarheid en in het bijzonder de verpompingskarakteristieken van betonmengsels. Onsamenhangend, schokkerig verpompen komt in grote mate minder voor of wordt voorkomen en de pompefficiëntie is aanzienlijk verbeterd. 
  • De druk op de leidingen en betonpomp wordt verminderd met Sika® Pump waardoor ze langer in goede staat blijven.
  • Sika® Pump heeft geen enkel negatief effect op de eigenschappen van het uitgehard beton.
  • Sika® Pump bevat geen chloriden of enige andere substantie die wapeningscorrosie veroorzaakt, en kan daardoor zonder beperking worden gebruikt voor gewapende en voorgespannen betonconstructies.