Sika ViscoFlow®-26

PCE superplastificeerder voor controle van de consistentie van beton

Sika ViscoFlow®-26 is een superplastificeerder gebaseerd op het Sika systeem voor consistensiecontrole in stortklaar beton. Langere verwerkingstijden kunnen worden bereikt door de vorming van een afzettingseffect.

Sika ViscoFlow®-26 zorgt voor een gecombineerd effect van electrostatische adsorbtie en sterische hindering, terwijl het gelijktijdig een afzettend effect veroorzaakt. Op deze manier worden de vaste materiaaldeeltjes op een effectieve manier zeer fijn verdeeld. Met Sika ViscoFlow®-26 kunnen daardoor -in tegenstelling tot klassieke polycarboxylaat ethers- verwerkbaarheidstijden van beton van meer dan 90 minuten bekomen worden .
  • Behoud de verwerkbaarheidsconsistentie over een langere periode
  • Behoud van consistensie zonder bijkomende uithardingsvertragers en zonder beïnvloeding van de ontwikkeling van de beginsterkte
  • Constante consistentie en vloeibaarheid van het beton