SikaPaver® HC-220

Plastificeerder met thixotrope eigenschappen.
Conform de norm NBN EN 934-2

  • Door de oppervlakteactieve en disperserende werking van SikaPaver HC-220 worden cement en toeslagmaterialen beter met water in aanraking gebracht.
  • Microscopisch kleine luchtbellen verbeteren de plasticiteit en de smeuïgheid van de betonspecie. De betonspecie wordt daardoor homogener, gemakkelijker verwerkbaar en beter verdichtbaar.
  • Bij toepassing van SikaPaver HC-220 ontstaat een beter uitziedend betonoppervlak. Dit oppervlak wordt dichter van structuur terwijl tevens de aanvangssterkte verbeterd wordt. Onvermijdelijke afwijkingen in de waterhoeveelheid en de invloeden hiervan op de verwerkbaarheid worden nagenoeg opgeheven.