Sika® Luftporenbildner LPS A-94

Luchtbelvormer
Conform de norm NBN EN 934-2

  • Tijdens het mengen van betonspecie met Sika LPS A 94 worden zeer kleine luchtbelletjes in het mengsel gevormd. Ze vervangen de ontbrekende fijne fraktie en verbeteren de verwerkbaarheid door een “kogellagereffect”.
  • In metselspecie kan bij gebruik van Sika LPS A 94 een luchtgehalte tot ca. 20% worden bereikt. Hierdoor wordt tevens uitdroging tegengegaan, in het beton of in de specie blijven de luchtbellen als microporiën achter. Deze onderbreken de capillaire werking en verminderen het indringen van water in het beton.
  • Indien water in het beton bevriest, nemen de gevormde luchtbellen de hiermede gepaard gaande volumevergroting op, waardoor de weerstand tegen vorst- en dooizouten wordt verhoogd.
Sika® Luftporenbildner LPS A-94 Sika® Luftporenbildner LPS A-94 Sika® Luftporenbildner LPS A-94