Sika's inspanning voor duurzame daken

Wanneer u aan het milieu denkt, wat ziet u dan? Bij Sika zien we een energieslim dak dat niet alleen de impact op het milieu vermindert en de hoeveelheid afval minimaliseert, maar ook een hogere ROI (rendement op investering) levert. Ons dak houdt de kosten voor onderhoud en gebruik laag, door jaar in jaar uit bewezen prestaties te leveren, omdat we, wanneer het gaat over duurzaamheid, niet alleen maar nadenken over wat onze klanten nodig hebben om succesvol te zijn. We willen dat onze innovatieve dakoplossingen nog decennialang hun waarde behouden. Sika, prestatie die lonend is, duurzaamheid die slim is.

Sika levert bovendien milieuvriendelijke portfolio's voor groendaken , zonnereflecterende koele daken en zonnedaken. Sika heeft in 'state-of-the-art' verwerkingsapparatuur geïnvesteerd waarmee op grote schaal vinyldaken die aan het einde van een levensduur zijn gekomen, gerecycled kunnen worden tot dakproducten. Deze producten zijn o.a. looppadtegels , beschermingsmembranen, dakmembranen en waterdichtende membranen.

Schrijf Sika daksystemen voor die bijdragen aan uw 'Green Building Certification'

Sarnafil, Sikaplan en SikaRoof MTC daksystemen dragen bij tot een goede score op verschillende punten uit de 'Green Building Certification' systemen. Zij doen dit door:

 • Vervanging van het natuurlijke landschap dat bij de bouw verloren ging
 • Regenwatermanagement met behulp van een Sika groendak
 • Afremming van het hitte-eilandeffect met een zeer reflecterend Sika daksysteem
 • Gebruik van thermische isolatie met uitstekende prestaties


Evalueer de duurzaamheid van uw gehele daksysteem met levenscyclusanalyse

Levenscyclusanalyse (LCA, Life Cycle Assessment) is een gestandaardiseerde methode voor het beoordelen en vergelijken van inputs, outputs en potentiële impact van producten en diensten op het milieu tijdens hun levensduur. Het is ook de basis van waaruit Sika de milieuprestatie van zijn oplossingen met feiten ontwikkeld en evalueert.
De Sika LCA`s voor standaard daksystemen zijn beschikbaar volgens de ISO 14040-reeksen en de norm EN 15804.

Stel de duurzaamheid van uw dak veilig met Sika’s decennialange prestaties

De duurzaamheid van bouwmaterialen is een belangrijke drijfveer voor duurzaam bouwen. Uit interne en externe studies blijkt dat Sarnafil® en Sikaplan® daksystemen een uitstekende levensduur hebben.
De British Board of Agément (BBA) bevestigt dat Sarnafil® G/S membranen met een dikte van ≥ 1,5 mm een verwachte levensduur van ‘meer dan 40 jaar’ hebben.
Investeren in duurzaamheid betekent energie en hulpbronnen besparen
Investeren in duurzaamheid is een slimme keus – het betekent onderhouds- en vervangingskosten besparen.

Laat Sika groendaken voor u bouwen

Het omvormen tot een groendak van een tot nog toe ongebruikt deel van een gebouw heeft een gunstig effect op de omgeving. De ‘groene’ ruimte die bij de constructie van het gebouw verloren ging, maar ook de natuurlijke processen zoals fotosynthese, worden op die manier in ere hersteld, zij het enkele verdiepingen hoger. Maar groendaken hebben ook andere voordelen waar u zich misschien niet van bewust bent:

 • Vasthouden van regenwater
 • Terugdringen van het stedelijke hitte-eilandeffect
 • Lager energieverbruik
 • Verbetering van luchtkwaliteit

 

Bespaar energie met Sika zonnereflecterende daken

De voordelen van zonnereflecterende materialen en kleuren zijn alom bekend, in het bijzonder in regio’s met een warm klimaat. Door de toenemende bevolkingsdichtheid in de steden, wordt het hitte-eilandeffect er steeds meer voelbaar. Sika daksystemen omvatten sterk reflecterende witte polymeermembranen en vloeibare aangebrachte systemen:

 • Zonnereflectie-index SRI van respectievelijk 111% en 110%
 • Terugdringen van het hitte-eilandeffect
 • Terugdringen van de koelbehoefte van gebouwen


Doe mee met Sika’s recyclingprogramma's

Recycling is de slimme keus – het bespaart energie en hulpbronnen. Sarnafil® en Sikaplan® daksystemen hebben sinds de jaren 60 van de vorige eeuw een voortrekkersrol op het gebied van reclycling.
Recycling van productieafval: Sika recyclet sinds de jaren 60 afval afkomstig uit de productie en resten die aan de uiteinden van de rol worden afgesneden.
Recycling van afval na gebruik (end-of-life): Sika is actief betrokken bij het end-of-life recyclingprogramma ROOFCOLLECT
Innovatieve producten die gemaakt zijn van gerecyclede materialen: het afval afkomstig uit de productie of van membranen die de maximale levensduur hebben bereikt, wordt hergebruikt in nieuwe producten zoals beschermingsfolies of looppadtegels.