Verborgen uit het zicht, dient het ondergrondse gedeelte van een gebouw meestal voor een aantal essentiële functies. Parkeergarages, sommige niet-kritische opslag- en wasplaatsen, worden vaak onder de grond geplaatst. Hier zijn de waterdichtingseisen niet erg streng.

Echter, belangrijke ruimtes, opslag- en technische ruimtes, kantoren, vochtvrije dataopslagcentra gevuld met high-tech apparatuur, kunnen in de ondergrondse gedeeltes van gebouwen worden geplaatst. In vele landen is het ook noodzakelijk om speciale ruimtes in de kelder te hebben bv. in geval van oorlog en aardbevingen.

Oplossingen voor hoge vereisten:

Zeer flexibel, gecompartimenteerd Sikaplan® membraan met geïntegreerde controle en injectie back-up.

Oplossingen voor gemiddelde vereisten:

Flexibel, volledig aangehecht, pre- en post-toegepast membraansysteem SikaProof® en Sikalastic® PU/PUREA-gebaseerde vloeibare membraansystemen.

Oplossingen voor lage vereisten:

Starre waterdichtingssystemen bestaande uit waterdicht beton met behulp van diverse Sika hulpstoffen of waterdichtingsmortels gecombineerd met de Sika waterdichtingsoplossingen voor voegen.

Oplossingen voor zeer lage tot lage vereisten:

Sika® Igolfex® en Sika® Bituseal coatings en membranen op basis van bitumen, gecombineerd met de Sika waterdichtingsoplossingen voor voegen.

Oplossingen voor de herstelling van lekken:

Volledig technologisch assortiment van tijdelijke en permanente injectiematerialen voor elke vorm van lekkage.