Sika's inspanning voor duurzame gebouwen en oplossingen

Ten gevolge van strengere milieuwetten en aanverwante stimuleringsprogramma's, stijgende energieprijzen en toenemend publiek bewustzijn wordt isolatie van gebouwen steeds belangrijker en is het een hoofdelement geworden bij duurzaam bouwen.

Levenscyclusanalyse (LCA)

Levenscyclusanalyse (LCA, Life Cycle Assessment) is een gestandaardiseerde methode voor het beoordelen en vergelijken van inputs, outputs en potentiële impact van producten en diensten op het milieu tijdens hun levensduur. LCA's worden steeds vaker erkend als het hulpmiddel om de duurzaamheid van producten en systemen te beoordelen.

Op welke standaarden zijn Sika LCA’s gebaseerd?

Sika voert LCA's uit volgens de ISO 14040-reeksen en de standaard EN 15804. De gebruikte methode voor de impactanalyse is CML 2001.

Belangrijkste categorieën en bronindicatoren voor voegafdichting

Sika evalueert standaard alle impactcategorieën en bronindicatoren die volgens de betreffende standaarden belangrijk geacht worden. Voor voegafdichting worden de aangroeiende vraag naar energie (AVE) en het globale opwarmingspotentieel (GOP) worden als meest relevant beschouwd. Andere, zoals netto vers waterverbruik, worden van minder belang geacht voor afdichtkitten.