PROJECTOMSCHRIJVING

Het Antwerps Sportpaleis wil in 2013 een nieuwe milieuvergunning bekomen. Bedoeling is om tegen dan over een gebouw te beschikken dat beantwoordt aan alle moderne normen van veiligheid en comfort. Aan deze renovatie hangt een kostenplaatje van ongeveer 20 miljoen euro. Het Sportpaleis verving in juli en augustus 2011 al het bovenste balkon. Dit was de eerste fase van een volledige renovatie die uiteindelijk zal leiden tot een aanzienlijke verhoging van het aantal bezoekersplaatsen: van 18.400 naar 23.359. De Fieldspecialist van Sika gaf advies over de juiste afdichtingproducten voor de 2500 lopende meter aansluit-, dilatatie-, en vloervoegen tussen de betonnen balkonstructuren.

PROJECTVOORWAARDEN

Een eerste voorwaarde die gesteld werd aan de voegproducten was dat ze een uitermate sterke hechting op beton moesten garanderen, zonder gebruik van primers. Een andere belangrijke voorwaarde was dat alle voegkitten aan een grote uitzettingsbelasting (volgens ISO11600/25HM) moesten voldoen en dat ze een voldoende hoge (Shore A) hardheid konden bieden. Het product voor vloervoegen diende eveneens weerstand te bieden aan grote chemische (reinigingsproducten) en extra mechanische belastingen (beloopbaarheid).

SIKA OPLOSSING

Voor de aansluit- en dillatatievoegen werd Sikaflex-11 FC+ i-Cure gebruikt, voor de vloervoegen Sikaflex PRO-3. Er is voor Sika producten gekozen omwille van hun goede reputatie in de aannemerswereld en omwille van de hoogstaande technische kennis van de Sika adviseurs. De duurzaamheid en de algemene eigenschappen van de Sikaflex-range, zoals de uitstekende hechting op beton en een hoge elasticiteit, speelden ook een grote rol.

PARTICIPANTEN PROJECT

Eigenaar: Jan Van Esbroeck (Antwerps Sportpaleis nv)
Opdrachtgever/Bouwheer: Antwerpse Bouwwerken
Architect/Studiebureau: abv + architecten
Uitvoerder: Elvo sealing/Elastische voegwerken Vervoort
Leverancier: Sika België
Verdeler: Resto Bouwspecialiteiten